1 maja minęło 10 lat od chwili, gdy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Przez ten okres w Radomiu udało się zrealizować kilkadziesiąt strategicznych dla rozwoju miasta inwestycji.

Urząd Miejski w Radomiu podał na swojej stronie bardzo dokładne dane statystyczne dotyczące minionych dziesięciu lat. W tym czasie miasto zawarło 125 umów o dofinansowanie swoich projektów z funduszy unijnych. Wartość tego dofinansowania wyniosła pond 750 milionów złotych, natomiast koszt wszystkich inwestycji wraz z wkładem własnym miasta został obliczony na 1 262 826 460 złotych. To olbrzymia kwota, z której większa część została przeznaczona na inwestycje w infrastrukturę (wartość zrealizowanych w tym czasie projektów budowy dróg wycenia się na 368 319 424 zł).

Finansowanie miejskich projektów przebiegało w dwóch etapach: najpierw z funduszy unijnych na lata 2004-2006, a następnie na lata 2007-2013. Zrealizowano między innymi takie inwestycje i projekty jak:

1. Bezpłatny Internet – projekt realizowany w latach 2010-2015, którego celem jest ochrona najbardziej zagrożonych mieszkańców Radomia przed wykluczeniem cyfrowym. Wartość projektu wynosząca ponad 10 milionów złotych została w całości pokryta z funduszy unijnych.

2. Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Radom – projekt rozbudowy i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej w południowej części miasta, budowy nowych odcinków kanalizacji sanitarnej i dostosowanie oczyszczalni ścieków do usuwania pierwiastków biogennych.

3. Zakup urządzeń medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – inwestycja pozwoliła na zakup najnowocześniejszych respiratorów, defibrylatorów, zestawów monitorujących, fideroskopów oraz pomp do żywienia pozajelitowego.

4. Przebudowa drogi powiatowej - ul. Starokrakowskiej i Krychnowickiej w Radomiu oraz ulicy Witosa – oba projekty pozwoliły na pełną modernizację dróg łącznie z wymianą oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, przebudowę sieci wodociągowej i utworzenia chodników oraz poboczy.

5. Pióro dla juniora oraz Klasa dla Żaka – unijne programy stypendialne, dzięki którym zarówno uczniom radomskich szkół, jak i studiującym w mieście radomianom były wypłacane w latach 2004-2007 stypendia finansowe.

6. Budowa Zespołu Szkół Muzycznych przy ulicy 25 Czerwca w Radomiu – inwestycja budowlana przeprowadzana w latach 2007-2010, dzięki której w mieście powstała profesjonalnie wyposażona szkoła muzyczna z dwiema halami koncertowymi, dostosowana do obsługi międzynarodowych imprez muzycznych.

7. Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu – przebudowa placów i kamienic znajdujących się na obszarze historycznego Miasta Kazimierzowskiego.

8. Budowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Radomiu – projekt architektoniczny i realizacja nowego budynku PSP nr 20. Wartość całej inwestycji to ponad 5 milionów złotych, z czego 4 miliony pochodziły z funduszy unijnych.

9. Poprawa systemu transportu publicznego w Radomiu poprzez zakup nowego taboru oraz rozbudowę infrastruktury towarzyszącej – zakup ośmiu nowoczesnych autobusów niskopodłogowych, dostosowanych do osób niepełnosprawnych, zasilanych gazem ziemnym i w pełni ekologicznych dla środowiska.

10. Budowa pawilonu ginekologiczno - położniczego z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym Dr Tytusa Chałubińskiego wraz z wyposażeniem – budowa trzykondygnacyjnego skrzydła szpitala wraz z wyposażeniem go w najnowocześniejszy sprzęt ginekologiczny i położniczy, w tym sale dostosowane do przyjęcia 61 łóżek i 47 stanowisk dla noworodków.

11. Budowa obwodnicy południowej w Radomiu – budowa drogi o długości ponad 11 kilometrów wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, wiodącej od Al. Grzecznarowskiego do trasy E7 na wysokości gminy Kowala.

12. Kompleksowa rewitalizacja zabytkowych parków miejskich: Stary Ogród, Leśniczówka i im. T. Kościuszki w Radomiu – projekt dotyczył odnowy istniejących parków wraz z ich uporządkowaniem, pracami rozbiórkowymi obiektów, budową ogrodzeń, sadzeniem roślinności i kilkuletnią opieką techniczną nad parkami.

13. Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu – w ramach projektu sfinansowany został zakup specjalistycznych wozów ratunkowych dla strażaków – samochodu z drabiną mechaniczną, samochodu z nośnikiem kontenerowym, wozu kwatermistrzowskiego, przyczep kontenerowych, pomp pożarniczych.

Oprócz tego zrealizowano kilkanaście projektów drogowych – przebudowę ulic Młodzianowskiej (wraz ze skrzyżowaniem), Żeromskiego, Warszawskiej, Wałowej, Dębowej, Reja, Kilińskiego, Malczewskiego, Kelles-Krauza.

W latach 2007-2013 dużą część funduszy unijnych pozyskanych dla Radomia przeznaczono na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W jego ramach zrealizowano między innymi takie projekty jak: Wracam do pracy, Aktywność szansą na lepsze jutro, Po prostu pracuj, Nowa szansa, Wiedza to podstawa, Krok w lepsze jutro, Prosta sprawa: kwalifikacje to podstawa, Z problemem do poradni oraz Mój staż – moja przyszłość. Wszystkie te projekty mają na celu aktywizację zawodową młodych ludzi, studentów, matek wracających do pracy po porodzie, bezrobotnych oraz uczniów szkół technicznych i zawodowych.

Władze miasta zapowiadają, że to nie koniec inwestycji prowadzonych dzięki wsparciu unijnych funduszy i planują zgłaszanie kolejnych projektów związanych z rozbudową i promocją miasta.

Wydarzenia

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!