Do rozstrzygania sporów na górze zgodnie z 4 Art. Konstytucji RP upoważniona jest władza zwierzchnia RP tj. my obywatele. Niestety w naszej Konstytucji zapis Art. 125 uniemożliwia nam ten obowiązek, to prawo. Potrzebna jest jego nowelizacja

Szanowny bracie rodaku !

W naszej ojczyźnie źle się dzieje. Jesteśmy w stanie permanentnej wojny na górze. Z tego powodu jesteśmy podzieleni a jak wiadomo zgoda buduje – niezgoda rujnuje. Jeżeli rządzący będą patrzeć na opozycję która ma inne poglądy jako na kogoś kto nie ma żadnych praw, kto jest tylko kimś do zniszczenia, to nigdy nie będzie zgody. Nigdy nie będzie kompromisowych decyzji politycznych. Jeśli chcemy żyć po ludzku i mieć nadzieję na dobre jutro powinniśmy nie pozwolić na taką politykę. Dobro wspólne musi być dla polityków ważniejsze niż osobiste oraz partykularne.

Do rozstrzygania sporów na górze zgodnie z 4 Art. Konstytucji RP upoważniona jest władza zwierzchnia RP tj. my obywatele. Niestety w naszej Konstytucji zapis Art. 125 uniemożliwia nam ten obowiązek, to prawo. Postuluję nowelizację jego zapisów w pkt 2 oraz 3:

Zapis obecnie obowiązujący:


pkt 2. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

pkt. 3. Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący.


Zapis proponowany:

pkt. 2. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić co najmniej 1/3 ustawowej liczby posłów Sejmu RP lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

pkt. 3. Wynik referendum jest wiążący niezależnie od frekwencji osób uprawnionych do głosowania.

Czy podpiszesz się pod taki postulatem? Czy swoim autorytetem pomożesz przekonać najwyższe czynniki państwowe RP do wykonania takiej nowelizacji?
Moje Trzy Grosze

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w Polityce Prywatności. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!