Rada Ministrów przyjęła projekt Ministerstwa Sprawiedliwości zmieniający dotychczasowe zasady funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego. Dzięki temu zwiększą się możliwości efektywnego i racjonalnego wykonywania kary.

System Dozoru Elektronicznego, zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości, przestał w Polsce praktycznie działać. Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło więc działania zmierzające do przywrócenia jego właściwego funkcjonowania.

- Chcemy z niego w przyszłości szeroko korzystać, ponieważ ma wiele zalet – mówił podczas konferencji prasowej 12 stycznia 2016 r. wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki.

„W pierwszym półroczu ubiegłego roku, w 6052 sprawach orzeczono wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Po zmianie przepisów dotyczących systemu dozoru elektronicznego od 1 lipca 2015 roku do 18 stycznia 2016 roku orzeczono zaledwie 29” – informuje Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji MS.

Zgodnie z przyjętym projektem, sąd penitencjarny udzielałby skazanemu zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w ramach elektronicznego dozoru po spełnieniu następujących warunków:

*orzeczenia wobec niego kary pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku,

*nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 k.k./ Jeżeli sprawca uprzednio skazany w warunkach określonych w § 1, odbył łącznie co najmniej rok kary pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub części ostatniej kary popełnia ponownie umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia/,

*jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary,

*skazany posiada określone miejsce stałego pobytu,

*osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyrażą zgodę,

* odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne.

Należy też zauważyć, że kara pozbawienia wolności odbywana w SDE (331 zł/miesiąc) jest tańsza od pobytu skazanego w więzieniu (3100 zł/miesiąc).

Obecnie systemem monitoringu elektronicznego objętych jest kilkanaście tysięcy skazanych.

Cywilizacja

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!