Po Okrągłym Stole namnożyło nam się organizacji harcerskich. Wolność stowarzyszania się otworzyła drogę do różnych sposobów wędrowania ku harcerskim ideałom. Jedna z nich ma bardzo katolicki charakter.

W 1995 roku Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza" zostało przyjęte do Międzynarodowego Związku Przewodniczek i Skautów Europy – Federacji Skautingu Europejskiego. Cztery lata później zaczęło używać również nazwy Skauci Europy. Dzisiaj skupia blisko 3 tysiące skautów, ale historia tej organizacji sięga lat 70. minionego stulecia.

W tzw. epoce Gierkowskiej w Lublinie działał Szczep ZHP „Zawisza”. A ponieważ był to szczep Nieprzetartego Szlaku, skupiał dzieci z upośledzonym słuchem, władze niezbyt interesowały się jego działalnością. Pozwoliło to kadrze szczepu na stopniowe wprowadzania przedwojennych metod i celów harcerskiej działalności. Szczep znalazł się w kręgach zainteresowania opozycji i kościoła, a w dalszej konsekwencji także Służby Bezpieczeństwa. Największym „przestępstwem” harcerzy było zbudowanie na terenie obozu ołtarza polowego.

Tuż przed „wybuchem” Solidarności szczep oficjalnie rozwiązano, lecz kadra pozostała w ZHP chcąc organizację reformować od wewnątrz. Jednak środowisko „Zawiszy” opuściło ZHP w 1981 roku inicjując powstanie Niezależnego Ruchu Harcerskiego, do którego przystąpiło kilka innych środowisk. Stan wojenny zniwelował działanie Ruchu. Instruktorzy skupieni wokół hm. Michała Bobrzyńskiego powołali Harcerską Służbę Liturgiczną, która w 1985 roku zmieniła nazwę na Harcerski Ruch Liturgiczny „Zawisza". Nawiązywał on do skautingu katolickiego jezuity ojca Sevina oraz działalności przedwojennego instruktora hm. RP Stanisława Sedlaczka.

W grudniu 1989 roku powołano Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza". Zostało ono zarejestrowane w kwietniu 1990 roku przez sąd w Lublinie.

Dzisiaj Skauci Europy to jedna z liczniejszych organizacji harcerskich. W 2003 roku zorganizowali Eurojamu 2003 – Zlotu Międzynarodowego Związku Przewodniczek i Skautów Europy – Federacji Skautingu Europejskiego, zaś w 2007 roku Euromoot 2007 - międzynarodową wędrówkę Przewodniczek i Skautów Europy.

Cywilizacja

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!