Logo konferencji Logo konferencji

Logo konferencji

Dzisiaj w Katowicach otwarto IV Europejski Kongres MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Jednym z ważnych elementów było ogłoszenie Apelu:

APEL PROGRAMOWY IV EUROPEJSKIEGO KONGRESU
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Mała i średnia przedsiębiorczość wytwarza dziś ok. 60% unijnego PKB i generuje blisko 70% miejsc pracy w całej Unii. Mamy prawo oczekiwać od polityków i przywódców w całej Europie, aby byli oni gwarantami zaufania, spokoju i ładu, a także tworzyli warunki korzystne dla rozwoju naszego sektora. Podjęcie działań na rzecz poprawy sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej jest warunkiem koniecznym dla realizacji celów strategii Europa 2020. Aby to osiągnąć, konieczne jest:

1. Ustanowienie polityki wsparcia MŚP jako jednej z polityk horyzontalnych Unii Europejskiej, włączenie problematyki wsparcia MŚP do Strategii Europa 2020 poprzez m.in. przyjęcie nowej inicjatywy przewodniej, a także zobowiązanie państw członkowskich UE do przyjęcia i realizacji rządowych i samorządowych programów wspierania firm sektora MŚP.

2. Zapewnienie stabilności, przewidywalności i przejrzystości ładu prawnego i gospodarczego dla MŚP poprzez podjęcie działań mających na celu uproszczenie oraz wzmocnienie spójności i wewnętrznej zgodności funkcjonujących regulacji prawnych, podniesienie jakości stanowionego prawa oraz zmianę złych przepisów prawa podatkowego, restrykcyjnego prawa pracy i nieefektywnej biurokracji.

3. Kreowanie rozwoju innowacji w Unii Europejskiej poprzez racjonalne postrzeganie potrzeb i możliwości gospodarki we współpracy z sektorem nauki.

4. Wsparcie internacjonalizacji MŚP jako kluczowego elementu kreującego konkurencyjność i innowacyjność gospodarki Unii Europejskiej poprzez aktywną promocję międzynarodowej współpracy gospodarczej, specjalistyczne doradztwo oraz wsparcie udziału w targach i misjach gospodarczych.

5. Stworzenie kompleksowego i efektywnego systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego we wszystkich krajach UE na wzór sprawdzonych rozwiązań europejskich.

6. Wspieranie inicjatywy zapewnienia przedsiębiorcom sektora MŚP pełnej i publicznej reprezentacji wobec administracji rządowej i samorządowej oraz możliwości wyrażania wspólnego stanowiska w procesie legislacyjnym poprzez uchwalenie przez polski Sejm ustawy o powszechnym samorządzie
gospodarczym.

Prężniej i efektywniej działający mali i średni przedsiębiorcy dzisiaj, to bardziej konkurencyjna, innowacyjna i bezpieczna Unia Europejska jutro!

Janusz Steinhoff Przewodniczący Rady RIG w Katowicach
Przewodniczący Rady Programowej IV Europejskiego Kongresu MŚP

Tadeusz Donocik Prezes RIG w Katowicach Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IV Europejskiego Kongresu MŚP

(zdjęcia i materiał jest chroniony prawem autorskim)

Portfel

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!