(© Arch. prywatne Janusza Klinga)

Janusz Kling, Ambasador Pokoju, został dyrektorem Instytutu Pokoju i Dialogu Międzykulturowego. Wiadomościom24 opowiada o zadaniach tej instytucji i swojej pracy.

Krystyna Urbańczyk: Ostatnio dużo się mówi o Instytucie Pokoju i Dialogu Międzykulturowego powstałego niedawno w ramach Stowarzyszenia Kultury i Turystyki Krajów Arabskich oraz Pana roli w budowie podstaw działalności Instytutu. Jakie są główne założenia programowe Instytutu?
Janusz Kling: Założenia programowe Instytutu Pokoju i Dialogu Międzykulturowego opracowuje Rada Programowa Instytutu, w skład której wchodzi oprócz dyrektora pięciu członków Stowarzyszenia Kultury i Turystyki Krajów Arabskich i Stowarzyszenia Przyjaciół Afryki. Wśród nich są również Ambasadorzy Pokoju. Rada Programowa zatwierdza założenia programowe Instytutu opracowane i przedłożone Radzie przez jego dyrektora. Do głównych zadań naszego Instytutu zaliczyć trzeba stały rozwój dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego pomiędzy instytucjami, osobami, działaczami oraz organizacjami rządowymi, a także pozarządowymi różnych kręgów kulturowych. Taki dialog trwa już w zasadzie od kilku lat, prowadzony przez Ambasadorów Pokoju zrzeszonych w Stowarzyszeniu Kultury i Turystyki Krajów Arabskich. Organizujemy spotkania tematyczne z dziennikarzami polskimi i innych krajów Europy oraz świata- poczynając od Konferencji w Katowicach w marcu 2007 roku.

Temat konferencji brzmiał:” Praktyczne urzeczywistnianie idei pokoju i tolerancji między Polską a światem islamu”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele ambasad krajów islamu, gminy żydowskiej i muzułmańskiej w Polsce, naukowcy, działacze organizacji społecznych oraz biura podróży. Zaproszeni byli także przedstawiciele Polskiej Izby Turystyki, Śląskiej Izby Turystyki oraz Polskiego Zrzeszenia Izb Turystyki RP. Konferencji patronował Prezes SPM. W latach następnych pod patronatem Stowarzyszenia Polskich Mediów zorganizowaliśmy konferencje w Warszawie, Turcji i Egipcie z udziałem dziennikarzy prasy, radia i telewizji. Instytut przywiązuje dużą wagę do roli dziennikarzy i pedagogów w procesie budowy bezpieczeństwa i pokoju na świecie. To temat wiodący w naszej działalności i był on przedmiotem dyskusji panelowej na konferencjach wyjazdowych Stowarzyszenia Polskich Mediów w Turcji ( 2007 r.) oraz Egipcie ( 2009 r.)

Ważnymi są również artykuły, publikacje opracowywane przez naszych członków i dziennikarzy w ramach redakcji „Biznes, Turystyka i Środowisko” ,a także praca edukacyjna i popularyzatorska w ramach Instytutu. Zajmujemy się zapraszaniem gości z kraju i zagranicy na gościnne wykłady, współpracą z uczelniami i wystąpieniami na konferencjach zarówno uczelnianych, jak i międzynarodowych organizacji parających się tematyką dialogu, bezpieczeństwa, pokoju i współpracy międzykulturowej i międzyreligijnej.

Nad czym pracuje Pan obecnie?
Obecnie pracuję nad tematem praw człowieka w procesie budowy bezpieczeństwa i pokoju na świecie. Przygotowuję materiały i referat na konferencję w Katowicach 31 maja bieżącego roku. Niezależnie od lat pracuję także nad szerokim, ważnym tematem konkretnych propozycji budowy pokoju i bezpieczeństwa w zapalnych politycznie regionach świata. Warto przy tym pamiętać o opracowanym przez mnie wzorze budowy tego procesu przedstawionym w marcu 2007 roku na konferencji w Katowicach: "Informacja, poznanie, wiedza,tolerancja, bezpieczeństwo i pokój". Oczywiście w różny sposób można ten proces budować i pracować nad jego rozwojem oraz elementami. Ważne jest, aby poszukiwać cech wspólnych i tych samych wartości w tak obecnie zróżnicowanym, współczesnym świecie. Prawa człowieka określone Powszechną Deklaracją Praw Człowieka z grudnia 1948 roku
są nadal niezmiennym fundamentem dialogu międzykulturowego, międzyreligijnego oraz procesu budowy bezpieczeństwa i pokoju na świecie.

Dziękuję za rozmowę i życzę wielu sukcesów w budowaniu pokoju na arenie międzynarodowej.

Wydarzenia

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!