9 maja 2014 roku przeprowadziłem rozmowę z wicedyrektorem w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, mgr Iwoną Osypowicz. Tematem spotkania było przedszkole dla dzieci z dysfunkcjami.

Dlaczego podjęto rozbudowę Placówki o pomieszczenia dla Przedszkola?

Przedszkole powstało w 2008r. w salach zaadoptowanych w Placówce. Budowany obecnie moduł zaspokoi potrzeby Powiatu Legionowskiego w zakresie opieki i wychowania małych dzieci niepełnosprawnych. Baza Przedszkola wzbogaci się o 4 sale dydaktyczne wraz z zapleczem magazynowym i sanitarnym. Zamierzamy zmienić formułę pracy z dziećmi z autyzmem oraz z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Do każdej sali przypiszemy określone aktywności oraz odpowiednie wyposażenie. Będzie to z ogromną korzyścią dla dzieci. Uatrakcyjni proces dydaktyczno-wychowawczy naszego przedszkola

Do kogo skierowana jest oferta przedszkola?

Oferta Przedszkola skierowana jest do dzieci niepełnosprawnych z Powiatu Legionowskiego. Przedszkole oferuje zajęcia edukacyjne, a także wspierające rozwój dzieciom z autyzmem oraz niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym i ze sprzężeniami.

Jakie jest znaczenie edukacji przedszkolnej dla dzieci z autyzmem oraz niepełnosprawnych intelektualnie?

Specyficzne potrzeby edukacyjne tej grupy dzieci wymagają specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii oraz wykwalifikowanej, doświadczonej kadry pedagogicznej. Terapię należy rozpocząć jak najwcześniej, gdyż mózg i układ nerwowy we wczesnych stadiach rozwoju jest najbardziej plastyczny. Każde działanie terapeutyczne poparte profesjonalną diagnostyką jest niezbędne od początku wykrycia niepełnosprawności. Naprawianie deficytów w zakresie zmysłów, mowy i ruchu we wczesnym rozwoju daje efekty w późniejszych latach w postaci polepszenia jakości życia dziecka w wielu obszarach funkcjonowania.

Jakie zajęcia terapeutyczne oferuje Przedszkole dzieciom z autyzmem oraz niepełnosprawnym ?

Wszystkie działania Przedszkola skierowane są na wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych. Odbywa się to w ramach AKADEMII PRZEDSZKOLAKA- stworzenie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju, przygotowanie dzieci do nauki w szkole podstawowej. Oferujemy zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czyli zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego takie jak: terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna, terapia eeg biofeedback, gimnastyka korekcyjna ,muzykoterapia, alternatywne i wspomagające metody komunikacji, integracja sensoryczna, hipoterapia.Przedszkole kładzie również duży nacisk na zajęcia rozwijające zainteresowania, wspierające wszechstronny rozwój dziecka.Projekt „Szpital pluszowego misia”- spotkania ze studentami medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, podczas zabawy oswajanie dzieci z wizytą u lekarza, pobytem w szpitalu,projekt „Zmysły w życiu dziecka”- rozwój polisensoryczny dziecka, zajęcia teatralne, zajęcia taneczne.

W jaki sposób Przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego?

Obok działań skierowanych wobec dziecka, niezbędne jest wspierania rodziny niepełnosprawnego przedszkolaka w obszarach edukacyjnym, emocjonalnym oraz informacyjnym. Celem takich działań jest polepszenie funkcjonowania całego systemu rodzinnego, w który jest niewątpliwie wplecione życie dziecka niepełnosprawnego.
Przedszkole oferuje rodzicom w ramach AKADEMII RODZICA Konsultacje indywidualne z psychologiem, terapeutami
Projekt „Teatr rodzice-nauczyciele dzieciom”,projekt „Mamo-tato pobaw się ze mną”-prezentacja metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.Klub AAC (Alternatywne i wspomagające metody komunikacji). Nasze działania mają na celu:
wspomaganie rodziny w wychowaniu i rewalidacji dziecka niepełnosprawnego, współpracę z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

Jakie działania podejmuje Przedszkole w celu propagowania edukacji przedszkolnej dzieci niepełnosprawnych?

Kadra pedagogiczna Przedszkola dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami poprzez organizowanie:
Warsztatów dla nauczycieli przedszkoli Powiatu Legionowskiego, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z zakresu metod pracy z dziećmi autystycznymi oraz niepełnosprawnymi intelektualnie.
Warsztaty z zakresu alternatywnych i wspomagających metod komunikacji dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.Współpraca ze Stowarzyszeniem EMSA. Udział dzieci w imprezach o zasięgu szkolnym, miejskim, powiatowym
Warsztaty dla dzieci z autyzmem oraz ich rodziców z terenu Powiatu Legionowskiego

Dziękuje bardzo za rozmowę.

Portfel

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w Polityce Prywatności. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!