Od lipca działa na Śląsku Rada do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, powołana przez marszałka województwa śląskiego, jako pierwsze tego rodzaju ciało na szczeblu regionalnym.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu Województwa Śląskiego zarazem będzie inicjowała przedsięwzięcia popularyzujące ideę i zasady CSR. Będzie także promotorem społecznie odpowiedzialnych postaw i upowszechniania dobrych praktyk.

W skład rady weszli przedstawiciele wojewódzkich struktur reprezentatywnych organizacji związkowych i organizacji pracodawców, radni sejmiku wojewódzkiego, przedstawiciel Wojewody Śląskiego, dyrektorzy Wydziałów Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawiciele śląskich firm i organizacji pozarządowych.

Do realizacji regulaminowych zadań rady powołano 4 zespoły robocze: do spraw edukacji, do spraw promocji, do spraw zrównoważonego rozwoju oraz do spraw małych i średnich firm i rzemiosła.

Wczoraj w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się pierwsza, po dwóch spotkaniach roboczych rady, konferencja pt. Społeczna odpowiedzialność biznesu w województwie śląskim”. Otworzyła ją wicemarszałek, Aleksandra Gajewska-Przydruga. Otworzono medialne wystąpienie Mirelli Panek- Owsińskiej, prezeski Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Kolejno
przykłady dobrych praktyk oraz inicjatyw z zakresu CSR prezentowali: przedstawiciel samorządu z Częstochowy, katowickiej Izby Rzemieślniczej, OPZZ i Śląsko –Dąbrowskiej „Solidarności”.

Następnie zebrały się zespoły robocze, który wytyczyły zakresy i harmonogramy działań na najbliższy okres i zaprezentowały je na forum ogólnym konferencji.
Więcej o radzie: www.csr.slaskie.pl

Współautor artykułu:

  • Barbara Podgórska

Portfel

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!