(© lain Fergusson/ http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:SM58%26Beta58a.jpg)

Będąc dziennikarzami, nierzadko zastanawiamy się co jest moralne, a co już nie. Żyjąc w społeczeństwie obywatelskim, mając w rękach potężną broń jaką jest słowo, powinniśmy przestrzegać zasad etyki zawodowej.

Przy tworzeniu publikacji, dziennikarzowi powinna zawsze towarzyszyć refleksja o zasadach etyki dziennikarskiej. To właśnie etyka pozwala nam wskazać co jest dobre, a co nie. Zgodnie z nią dziennikarz powinien przestrzegać pewnych powszechnie przyjętych zasad.

Zasada prawdy
Dziennikarze producenci i wydawcy powinni przekazywać fakty zgodne z prawdą. W przypadku podania błędnych informacji powinni niezwłocznie zamieścić sprostowanie.

Zasada obiektywizmu
Dziennikarz opisywać powinien rzeczywistość niezależnie od swoich przekonań i własnego
światopoglądu. Materiał powinien zawierać różne punkty widzenia.

Zasada oddzielania informacji od komentarza
To podstawowa zasada pracy dziennikarza nie tylko informacyjnego. Fakty muszą być odseparowane od poglądów i opinii.

Zasada uczciwości
Dziennikarz nie może ulegać wpływom. Powinien działać zgodnie z własnymi przekonaniami mając stale na uwadze dobro odbiorcy. Na każdym etapie pracy nad materiałem nie wolno zapominać o staranności i rzetelności.

Zasada szacunku i tolerancji
To działanie zgodne z prawami innych osób w szczególności z poszanowaniem dóbr osobistych jakimi są godność i prywatność drugiej osoby

Zasada pierwszeństwa dobra odbiorcy
Na pierwszym miejscu powinien być stawiany odbiorca tekstu. To on powinien być nadrzędny wobec dziennikarzy, redakcji i wydawców.

Zasada wolności i odpowiedzialności
To dziennikarze, wydawcy i producenci ponoszą pełną odpowiedzialność za treść przekazu i wszystkie wynikające z tego konsekwencje.

To tylko najważniejsze z reguł kierujących pracą w tym zawodzie. Kiedy mamy choćby najmniejsze wątpliwości powinniśmy zajrzeć do Kodeksu etyki dziennikarskiej

Opracowano na podstawie "Kodeksu etyki dziennikarskiej" i Karty Etycznej Mediów.

Wydarzenia

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!