W czwartek 25 września sali konferencyjnej Pensjonat u Pana Cogito Krakowie odbyła się konferencja członków Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej. Tematem spotkania były zapisy Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Na terenie Małopolski Koordynatorem Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej jest Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Po sześciu latach okazuje się obecna forma o nazwie Pakt na rzecz Ekonomii Społecznej jednak w pełni nie spełnia założonych zadań między innym z winy sygnatariuszy, których pewna grupa po prostu przestała się nałożonymi zadaniami
interesować oraz je realizować.

Tematyką jaką uczestnicy analizowali i dyskutowali były propozycje - zapisy Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej dotyczącego roli regionalnych komitetów rozwoju ekonomii społecznej, jakie mają powstać każdym województwie w miejsce obecnego Paktu ES. Takie zmiany powstają z uwagi, że 12 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

W czasie dyskusji kontrowersyjny został projekt zapisu powołania tzw. Regionalnych Komitetów w miejsce dotychczasowego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej.

Krakowski ROPS posiada wysoko wykwalifikowane kadry jak np. Pani Joanna Sutuła, Marta Bohdziewicz - Lulewicz, Pan Rafał Barański zastępca dyrektora ROPS Kraków i inni.

Podczas spotkania przedstawiono Projekt Regionalnego Komitetu Rozwoju ES (RKRES). Cytuje jego fragment:
Regionalny Komitet Rozwoju ES (RKRES) (projekt)

Biorąc pod uwagę 6 lat działalności MPRES, którego celem było wypracowywanie ram instytucjonalnych i prawnych umożliwiających rozwój podmiotów ekonomii społecznej pozwalających na bliższą współpracę podmiotów zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej również w ramach wspólnie realizowanych projektów i przedsięwzięć z tego zakresu oraz wypracowane rozwiązania formalnoprawne ( KPRES, Regionalny Plan….) przekształcamy MPRES w Regionalny Komitet Rozwoju ES (RKRES).

§1
RKRES pełni funkcję konsultacyjno-doradczą oraz wpiera Regionalnego Koordynatora Ekonomii Społecznej – ROPS w Krakowie w koordynacji działań w zakresie ekonomii społecznej w województwie małopolskim.

§2
Do zadań Komitetu należą w szczególności:
1) Zadania związane ze wsparciem Regionalnego Koordynatora Ekonomii Społecznej w zakresie ekonomii społecznej w województwie małopolskim:
a) wyznaczanie wizji i kierunków rozwoju ekonomii społecznej w regionie;
b) opiniowanie i rekomendowanie propozycji strategicznych, programowych, legislacyjnych i finansowych mających związek z ekonomią społeczną (w tym też dokonywanie przeglądów stanu realizacji zapisów oraz wydawanie opinii o koniecznych modyfikacjach ww. dokumentów w odniesieniu do ekonomii społecznej)
c) wdrażanie Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2014 - 2020
d) inicjowanie zmian, nadzorowanie realizacji i monitorowanie regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej;
e) identyfikacja barier w rozwoju ekonomii społecznej w regionie;
lobbowanie na rzecz korzystnych rozwiązań prawnych na rzecz sektora ekonomii społecznej;
f) wypracowywanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w regionie. ...

Co prawda praktyka pokazuje, że od projektów, potem ich zatwierdzeniu dochodzi do najgorszego z uwagi na dość często bierność wielu sygnatariuszy - przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych. Niestety wszystko opiera się też na wielkość przyznanych środków finansowych.

(zdjęcia i materiał jest chroniony prawem autorskim)

Portfel

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!