Polska Akademia Umiejętności, Towarzystwo Obrony Zachodnich Kresów Polski, Koło Środowiska”Nauka” Związku Kombatantów i b.Więźniów Politycznych zapraszają w dniu 10 VI 2014 r. na konferencję naukową w Krakowie.

W siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie przy ulicy Sławkowskiej 17 odbędzie się kolejna niepodległościowa konferencja naukowa, której głównymi tematami są wydarzenia rocznicowe związane z Wojciechem Korfantym, działaczem niepodległościowym na Śląsku, patronem Towarzystwa Obrony Zachodnich Kresów Polski, Józefem Piłsudskim i innymi działaczami w lata II Rzeczpospolitej oraz wybranymi postaciami okresu tworzenia przed kilkudziesięciu laty III Rzeczpospolitej, m. in. Zbigniewem Romaszewskim i Dorą Kacnelson, działaczką polonijna.

Obrady otworzą prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski, sekretarz generalny Polskiej Akademii Umiejętności o prof. dr hab. Jacek, prof. dr hab. Włodzimierz Ostrowski, prezes Towarzystwa Obrony Zachodnich Kresów Polski i prof. dr hab. Majchrowski - prezes honorowy krakowskiego Towarzystwa Obrony Zachodnich Kresów Polski.

Uroczystość jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych, a wszelkich informacji i zaproszenia z programem: Teresa Stanek w Krakowie, sekretarz generalny TOZKP, tel. 666 895 953

Program obrad jest bardzo bogaty:

P r o g r a m

godz. 10.30 Uroczysta Msza św. w 110 rocznicę

Ślubu Wojciecha Korfantego z Elżbietą Szprott w Kościele św. Krzyża na Placu św. Ducha
-
godz. 12.oo Konferencja naukowa w sali nr 24 gmachu Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Sławkowska 17

1) Otwarcie - prof. dr hab. Jerzy WYROZUMSKI - Sekretarz Generalny PAU

2) Przywitanie zaproszonych gości i uczestników przewodnictwo obrad - prof. dr hab. Włodzimierz OSTROWSKI, prezes TOZKP

3) Wystąpienia zaproszonych gości

4) Słowo wprowadzające – prof. dr hab. Jacek MAJCHROWSKI - prezydent Miasta Krakowa, prezes honorowy Towarzystwa Obrony Zachodnich Kresów Polski


[b
R e f e r a t y [/b]

JÓZEF PIŁSUDSKI Marszałek Polski - w 146-rocznicę urodzin i 79-rocznicę śmierci mgr Piotr BOROŃ – prezes Towarzystwa im. Józefa Piłsudskiego

WOJCIECH KORFANTY – w 140-rocznicę urodzin i 75-rocznicę śmierci – senator Bronisław KORFANTY

WINCENTY WITOS w 140-rocznicę urodzin i 68-rocznicę śmierci – dr Dionizy SMYK przewodniczący Małopolskiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – przewodniczący Wojewódzkiej Komisji ds. Historii i Tradycji Kombatanckich

ROMAN DMOWSKI w 150-rocznicę urodzin i 75-rocznicę śmierci - por. mgr inż. Władysław GĘDŁEK „żołnierz wyklęty” – dyrektor Ekspozytury Instytutu Romana Dmowskiego w Chicago w Polsce z siedzibą w Krakowie

TOWARZYSTWO OBRONY ZACHODNICH KRESÓW POLSKI - w 95-rocznicę założenia – dr hab. Zdzisław JANECZEK – Muzeum Miasta Siemianowic - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

DORA KACNELSON - wybitna działaczka polonijna – w 10-rocznicę śmierci - prof. dr hab. Ryszard BENDER przewodniczący Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP

Wspomnienie o ZBIGNIEWIE ROMASZEWSKIM – wicemarszałku Senatu RP – senator Jadwiga RUDNICKA wiceprezes Towarzystwa Obrony Zachodnich Kresów Polski

D y s k u s j a
Zamknięcie obrad


Pani Teresa Stanek Sekretarz Generalny Towarzystwa Obrony Zachodnich Kresów Polski i Sekretarz Koła Środowiska „Nauka” Związku Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych przy Polskiej Akademii Nauk udzieliła mi w dniu dzisiejszym następującego wywiadu: „Będzie to kolejna z kilkunastu konferencji naukowych poświęconych historii Polski, z których każda zawierała kompendium wiedzy na dany temat.
Udział w tych konferencjach brali zawsze najlepsi specjaliści ze środowisk naukowych w kraju i za granicą – głównie ze środowisk polonijnych.
Wielką szkodą dla nauki polskiej i patriotycznego wychowania następnych pokoleń jest fakt, że z powodu trudności finansowych, większość materiałów po konferencyjnych, nie została dotychczas opublikowana drukiem.
:Mamy nadzieję, że nowe kierownictwo resortu kultury zadba o dofinansowanie tego typu konferencji naukowych.
Najbliższa konferencja poświęcona będzie Pierwszemu Posiedzeniu Sejmu II Rzeczpospolitej w sierpniu b.r. kiedy świętować będziemy 95 Rocznicę 3 kolejnych Powstań Śląskich. W związku z tym przygotowujemy konferencję dla uczczenia walk ludu śląskiego o powrót do Macierzy. Materiały kilku konferencji poświęconych tej tematyce oraz centralnej postaci tych wydarzeń, Wojciechowi Korfantemu nie doczekały się dotychczas opublikowania.
Największym osiągnięciem była konferencja zorganizowana wraz z Komisją Historyczną Polsko-Brytyjską poświęcona wkładowi wywiadu polskiego w zwycięstwo Aliantów w II Wojnie Światowej. Materiały z tej konferencji na szczęście opublikowane zostały drukiem w PAU w Krakowie.”

Wydarzenia

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!