Jako widzowie wystawy "Kohezja" nie jesteśmy prowadzeni tokiem myślenia kuratora, ale sami wyciągamy wnioski. Różnorodność jest tu atutem, ale też trudnością. Wymaga bowiem, by obserwator włączył się niejako do procesu twórczego.

Koherentnie, czyli spójnie, ale nie tak samo-to zdanie przyświecało piątce artystów, którzy stworzyli wystawę swoich prac w Galerii Rękawka na krakowskim Podgórzu.
Istotą ekspozycji Kohezja jest rozważanie nad naturą, która stanowi artystyczną inspirację. Zazwyczaj jest wiele spojrzeń na to, czym jest natura, jakie są jej cechy oraz jak można ją oswoić i przedstawić metaforycznie ? Jest mnóstwo dróg artystycznych, by podjąć próbę zrozumienia natury i jej materii. Najważniejszym ogniwem jednak, które spaja prace w ramach takiej wiedzy to różnorodność.
Jak wskazuje nazwa wystawy – pomiędzy artystami zaistanła kohezja,czyli –jak czytamy w tekście Teresy Szyngiery - wzajemne oddziaływanie piątki artystów, których połączyła wspólna inspiracja szeroko pojętą naturą. Podobne źródła inspiracji złączyły się w odpowiednim czasie i przestrzeni – zaistniała kohezja. Jest to zgodność oraz spójność, bo koherentne nie znaczy bynajmniej takie samo.
Każdy artysta z tej piątki przedstawia prawa natury na swój, osobisty i sobie właściwy artystycznie sposób. Panuje pełna dowolność. Można powiedzieć, że z tej anarchii rodzi się piękno, które każdy twórca wyodrębnił z elementów ogromnej struktury, jaką jest kosmos. Ten, niewyobrażalnie potężny świat, którego nie ogarnie umysł i nauka został zminiaturyzowany do rozmiarów obrazu. Jednak pokłady emocji, powiązań mitycznych i kulturowych są tak mocne, że każdy z widzów może snuć własne domysły.
I chyba na tym polega oryginalność tego pomysłu. Nie jesteśmy prowadzeni ręką i tokiem myślenia kuratora, ale sami oceniamy i wyciągamy wnioski. Różnorodność jest tu i atutem, ale też pewną trudnością. Wymaga bowiem, by widz włączył się niejako do procesu twórczego artysty.
W swojej wyobraźni możemy łączyć fragmenty czy migawki z poszczególnych obrazów w jedną, zrozumiałą dla nas całość. Będzie to indywidualna, autorska ocena.

W ramach wystawy przedstawili się młodzi artyści: Izabela Gajewska, Jarosław Jaksander, Czesław Nowakowski, Sara Riley-Smith, Teresa Szyngiera.
Informacje na : GALERIA RĘKAWKA

Kultura

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!