(© Rzecznik Praw Obywatelskich)

Nadrzędnym celem ugrupowań politycznych w III RP nie jest obecnie dobro wspólne lecz partykularny interes zdobycia i utrzymania władzy. Naszym „szanownym reprezentantom” pozwala na to pokrętnie napisana przez "ustrojodawców" Konstytucja RP

W Art. 4 mamy zapisane fundamentalne w demokracji prawo obywateli:

1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Jednocześnie kolejne zapisy aktualnie obowiązującej Konstytucji RP ograniczają to prawo/obowiązek obywateli praktycznie wyłącznie do prawa uczestnictwa co 4-5 lat w powszechnych sondażach popularności kandydatów na polityków. Generują permanentną wojnę na górze i dyskomfort obywateli. „Zgoda buduje niezgoda rujnuje”. Nie mamy szans na dobre jutro.

Korzystając z prawa jakie daje obywatelom USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach Art. 2 pkt. 3

„Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.”

pozwoliłem sobie na złożenie w Kancelarii Senatu RP petycji/prośby (zał. 1) by Senat wystąpił z inicjatywą zmiany zapisów Art. 125 oraz Art. 235 Konstytucji RP. Postuluję, by obecnie obowiązujące zapisy zastąpić następującymi :

Art. 125 pkt 2
Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić 500 000 obywateli lub 138 posłów i senatorów tj. 1/3 ustawowego składu Zgromadzenia Narodowego.

Art. 125 pkt 3
wykreślić jako sprzeczny z Art. 4 pkt. 2 Konstytucji który stawia suwerenowi do wyboru dwie równorzędne sposoby sprawowania władzy zwierzchniej.

Art. 235 pkt 1
Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 500 000 obywateli lub 1/5 ustawowej liczby Zgromadzenia Narodowego oraz Prezydent Rzeczypospolitej.


W odpowiedzi na moją petycję Kancelaria Senatu RP (zał. 2) poinformowała mnie, że nie może uznać mojej prośby za petycję ponieważ:

„Ustrojodawca w trosce o stabilność Konstytucji RP przewidział w rozdziale XXII szczególny tryb jej zmiany, tak aby zapobiec wprowadzaniu zmian w celach doraźnych”

Proszę RPO o wyjaśnienie czy odmowa Kancelarii Senatu jest zgodna z ustawą o petycjach? Jeśli jest zgodna to czy powinienem zgodnie z tą ustawą otrzymać odpowiedź na mój postulat TAK lub NIE wraz z uzasadnieniem w przeciągu 3 miesięcy?

Odpowiedź RPO


Efekt interwencji RPO
Wydarzenia

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!