(© Staszewski, CC 3.0)

Tegoroczni maturzyści, którym nie powiodło się w maju, ponownie zmierzą się z egzaminami w ostatnim tygodniu sierpnia.

Egzaminy pisemne odbędą się 27 sierpnia o godz. 9, a ustne, zgodnie z harmonogramami szkolnymi, w terminie 26-30 sierpnia. Poprawkowe matury będą miały miejsce w macierzystych szkołach zdających.

Prawo udziału w sierpniowej sesji poprawkowej ma 13 proc. spośród 326 602 tegorocznych majowych maturzystów. Są to osoby, które przystąpiły do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (część ustna i pisemna), matematyki, języka obcego nowożytnego (część ustna i pisemna) i ewentualnie języka mniejszości narodowej (część ustna i pisemna) i nie zdały jednego z nich w części ustnej albo pisemnej. W konsekwencji mogą ponownie zdawać egzamin z tego samego przedmiotu, na tym samym poziomie. W tym roku zdający mieli największe problemy z matematyką. Zdało ją 85 maturzystów.

Jakie warunki należy spełnić, żeby przystąpić do sesji poprawkowej w sierpniu?

Nie ma już właściwie szans na dołączenie do grona zdających w tegorocznej sesji sierpniowej. Minął okres składania oświadczeń. W ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników należy bowiem złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemną informację zawierającą oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Ta informacja, w formie elektronicznej, jest przesyłana do dyrektora właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Szczegółowe dane na temat ponownego przystąpienia do egzaminu maturalnego zawiera § 103. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Świadectwa dojrzałości zostaną przekazane przez OKE do poszczególnych szkół 13 września 2013 r. Wszyscy ci, którym "powinęła się noga" w przypadku jednego przedmiotu w maju, mają jeszcze więc szansę na rozpoczęcie studiów w październiku.

Osoby, które nie zdały egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu, albo które chcą poprawić swój wynik, będą mogły to zrobić dopiero w przyszłym roku.

Portfel

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!