Podczas wtorkowej konferencji prasowej prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sławomir Broniarz ogłosił decyzję Zarządu Głównego ZNP w sprawie przeprowadzenia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej pod hasłem "Dość tego".

Sławomir Broniarz poinformował, że związek, któremu szefuje zakończył proces konsultowania i opiniowania projektów nowelizacji ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela i rządowe propozycje zmian ZNP ocenia negatywnie. Szczególnie groźne są, zdaniem związkowców, zmiany planowane w tej pierwszej ustawie. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zgadza się na przekazywanie przez samorządy różnym podmiotom prawnym lub fizycznym placówek oświatowych bez względu na liczbę uczniów lub słuchaczy, a także na umożliwienie związkom komunalnym prowadzenia szkół i placówek. Te zmiany przyczynią się do dalszej komercjalizacji oświaty, a ich głównym celem, zdaniem prezesa ZNP, jest przede wszystkim dalsze ograniczenie stosowania Karty Nauczyciela w szkołach i placówkach publicznych.

ZNP nie zgadza się też na podporządkowanie nauczycieli samorządom. Zgodnie z planowanymi zmianami rząd chce przenieść awans zawodowy oraz komisje dyscyplinarne nauczycieli na poziom organu prowadzącego szkołę, czyli samorządu. - To zamach na autonomię nauczycieli, ich niezależność oraz możliwość angażowania się w życie społeczne i obywatelskie. Nauczyciele staną się zakładnikami organów prowadzących, utracą swoją autonomię – mówił prezes Sławomir Broniarz na konferencji prasowej. - Z przyczyn ekonomicznych samorządy nie będą też zainteresowane awansem nauczycieli.

Ponadto większość nauczycieli konsultowanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie odnoszą się do takich rządowych propozycji zmian, jak skrócenie urlopów wypoczynkowych i zniesienie możliwości skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia na dotychczasowych warunkach, systemu liczenia wynagrodzeń (zastąpienie średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wskaźnikami kalkulacyjnymi środków ogółem przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli) oraz dodatkowej biurokracji m.in. poprzez wprowadzenie nowych dzienniczków rejestrujących realizowanie zajęć i czynności innych niż zajęcia prowadzone bezpośrednio z uczniami.

W związku ze wzrastającym niezadowoleniem wśród nauczycieli Prezydium Zarządu Głównego ZNP podjęło uchwałę, w której zażądało wycofania przez rząd do 15 listopada 2013 roku nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczącej stworzenia możliwości przekazywania szkół i placówek oświatowych do prowadzenia innym niż samorząd terytorialny osobom prawnym i fizycznym, w tym także związkom komunalnym, a także odstąpienia od rozwiązań godzących w status prawny zawodu nauczyciela zawartym w nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. Niespełnienie powyższych żądań spowoduje podjęcie radykalnych działań ZNP do wejścia w spór zbiorowy z rządem włącznie.

W okresie od 18 listopada do 23 listopada 2013 roku ogniwa ZNP wywieszą na budynkach szkół i placówek oświatowych flagi związkowe oraz transparenty i hasła, a także przeprowadzą akcję informującą opinię publiczną o przyczynach i celach protestu. Właściwe struktury związku (tj. okręgi i oddziały) zorganizują ponadto na swoim terenie spotkania z parlamentarzystami i radnymi odpowiedniego szczebla. 23 listopada 2013 roku (sobota) zostanie zorganizowana ogólnopolska manifestacja protestacyjna Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Wydarzenia

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!