(© Wistula/wikimedia/CC-BY-3.0)

W opublikowanym we wtorek 10 lipca "Raporcie o stabilności systemu finansowego" NBP stwierdza, że sytuacja polskich banków jest dobra i stabilna. Obniżenie tempa wzrostu gospodarczego nie ma na razie istotnego wpływu na ryzyko kredytowe. Jednocześnie NBP przedstawia rekomendacje, gdyby rozwinął się negatywny scenariusz dla strefy euro.

W 2011 r. banki w Polsce osiągnęły historyczne zyski. W I kwartale br. są one na zbliżonym poziomie. I mimo, że polska gospodarka zwalnia banki nadal wykazują wysoką zdolność do pokrycia ewentualnych strat, związanych z kosztem ryzyka kredytowego, a system finansowy jest stabilny – możemy przeczytać w raporcie opublikowanym na stronie nbp.pl.
Jednocześnie NBP zwraca uwagę, że istnieje duża niepewność rozwoju sytuacji ekonomicznej w strefie euro, co w przypadku jej znacznego pogorszenia może się przełożyć na kondycję polskich banków. NBP przeanalizował więc najbardziej pesymistyczne scenariusze i stwierdził, że większość sektora finansowego ma wystarczająco wysokie aktywa, niemniej część banków wymagałaby dokapitalizowania.

By wzmocnić odporność polskiego systemu finansowego na ewentualny kryzys, NBP przedstawia w raporcie rekomendacje dla banków. Banki muszą prowadzić ostrożną politykę wypłaty dywidend, by zapewnić sobie odpowiednio wysoki poziom kapitałów własnych. Dotyczy to szczególnie banków o wysokim udziale kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych i wysokim wskaźniku LtV (stosunek wielkości kredytu do wysokości zabezpieczenia).
NBP zaleca ponadto dywersyfikację źródeł finansowania poprzez emisję długoterminowych papierów dłużnych, zwiększenie kontroli wskaźnika LtV i ograniczanie ryzyka dla kredytów mieszkaniowych o wysokim jego poziomie oraz wzmacnianie płynności. Bank Centralny podtrzymuje też rekomendację dla wycofywania z oferty banków kredytów hipotecznych udzielanych w walutach obcych.

Dyrektor departamentu systemu finansowego NBP Piotr Szpunar powiedział na konferencji prasowej: "Nie można jednak wykluczyć, że nastąpi jakiś scenariusz odpływu kapitału z Polski, odpływu finansowania. Taki scenariusz rozważamy, nie uważamy, żeby on był bardzo prawdopodobny, z wielu przyczyn. To jest m.in. relatywnie lepsza sytuacja fundamentalna Polski. Więc taki scenariusz gwałtownego odpływu kapitału czy załamania zaufania jest scenariuszem skrajnym, ale nie można go jednak całkowicie wykluczyć. Nie wiemy, co się zdarzy w strefie euro, dlatego analizujemy te scenariusze”, informuje interia.pl.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak potwierdził dobre wyniki sektora bankowego, którego zyski w 2012 r. powinny być porównywalne do tych z roku 2010, a ich wysokość zależeć będzie przede wszystkim od kondycji sektora budowlanego.

Portfel

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!