W sobotę weszła w życie ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 201 poz. 1183).

Nakłada ona na urzędy obowiązek dawania pierwszeństwa przy zatrudnianiu osobom niepełnosprawnym - kandydatom do pracy na stanowiskach w służbie cywilnej oraz w samorządach.

Kandydat niepełnosprawny będzie miał pierwszeństwo w zatrudnieniu, jeśli znajdzie się w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów. Przy naborze na wyższe stanowiska w służbie cywilnej osoba niepełnosprawna znajdzie gwarancje zatrudniania, gdy znajdzie się w dwójce najlepszych kandydatów. Wtedy nawet lepsze wyniki uzyskane przez pozostałych kandydatów nie będą miały znaczenia.

Nowe regulacje powinny spowodować wzrost liczby zatrudnianych niepełnosprawnych, bowiem wskaźnik w tej dziedzinie jest w Polsce stale niezadowalający. Nie jest to wyłącznie wina urzędów, ale również efekt niskiej aktywności takich osób, braku wiary we własne kompetencje i możliwości oraz niespełnienia warunków naboru, np. niedostarczenia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Zmiany ustawowe dotyczą urzędów centralnych i samorządowych, w których w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 proc. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Jest wszak wyjątek od zasady, dotyczący naboru na stanowiska kierownicze - osoby niepełnosprawne nie będą uprzywilejowywane nawet wtedy, gdy wskaźnik zatrudnienia w urzędzie ogłaszającym nabór jest niższy od rzeczonych 6 proc.

Portfel

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!