Screen strony http://www Screen strony http://www

Screen strony http://www.sprawni.caritas.pl/news.php?id=12&d=72 (© screen strony)

Pojawił się kolejny projekt dla osób niepełnosprawnych, finansowany przez UE. Projekt ma na celu wsparcie na rynku pracy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Projekt "Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy" jest przeznaczony dla osób legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności (dawna pierwsza grupa), również z niepełnosprawnością ruchową oraz rodzin i innych osób z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych.

Wg założeń projektu wsparciem ma zostać objętych 1500 osób, ale tylko 23 osoby znajdą pracę po zakończeniu projektu.

W trakcie projektu realizowane będą następujące działania:
- spotkania indywidualne, doradcze z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem - (dla 1500 osób)
- konsultacje lekarskie
- konsultacje ze specjalistami „niezależnego życia”,
- grupowe warsztaty wyjazdowe (lub w miejscu projektu) dla osób niepełnosprawnych oraz rodzin lub osób z najbliższego otoczenia,
- szkolenia zawodowe (185 osób),
- szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe (231 osób),
- staże zawodowe (69 osób),
- kontynuacja nauki (69 osób),
- współpraca z pracodawcami.

Koszty projektu:
Koszty ogółem: 11.590.813,85
Koszty bezpośrednie: 10.211.493,85
Koszty pośrednie: 1.379.320,00

Koszt na jednego uczestnika: 6.005,60

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przy współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Caritas, i fundacji Pomoc Maltańska.

Zgłoszenia przyjmowane są do końca kwietnia 2009. Ilość miejsc w projekcie ograniczona.

Osoby zainteresowane projektem powinny zgłaszać się do organizacji pozarządowych, także do organizacji partnerskich projektu.

Więcej informacji na stronie projektu


* Być może jestem w błędzie, ale zadziwia mnie rozmach z jakim realizowany jest projekt. Jego założenia pokazują jak postrzegane są osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Twórcy projektu mają świadomość, że te osoby mając duży stopień dysfunkcji nie są w stanie podjąć pracy, a mimo to organizują dla nich szkolenia na tak dużą skalę, lecz w formie, która nie przyniesie efektów. Tworzenie czegoś dla samego organizowania mija się z celem i nie pomaga wcale tym osobom.Współautor artykułu:

  • Marta Wróbel

Portfel

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!