20 stycznia 2011 r. mija termin, w którym podatnicy mogą dokonać wyboru formy opodatkowania przychodów, uzyskanych z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Informację przekazała Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Szczecinie.
Do tego dnia również podatnicy, którzy uzyskują przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, muszą zdecydować, czy chcą być opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym, czy na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Pisemne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania za dany rok podatkowy, podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego, właściwemu według swojego miejsca zamieszkania.

Wybór sposobu opodatkowania, dokonany w oświadczeniu, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania albo złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) od dochodu z działalności gospodarczej może być płacony:
1.) według skali podatkowej - w zależności od wysokości dochodu jest on objęty stawką 18 lub 32 procentów (są to tzw. zasady ogólne),
2.) według 19-procentowej, jednolitej stawki - bez względu na wysokość dochodu (tzw. podatek liniowy),
3.) w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
4.) w formie karty podatkowej.

Trzeba pamiętać że:
1. wybrana forma opodatkowania i sposób rozliczenia podatku będą wiążące przez cały 2011 rok - nie można ich zmienić w trakcie roku podatkowego;
2. jeżeli we wskazanym terminie, podatnicy kontynuujący działalność nie poinformują urzędu skarbowego o zmianie formy opodatkowania, obowiązywać ich będzie dotychczasowy sposób rozliczania;
3. jeżeli podatnicy chcą rozliczać podatki według takich samych zasad, jak w 2010 roku, nie muszą składać żadnych oświadczeń (automatycznie zostaną objęci tą formą opodatkowania).

Współautor artykułu:

  • Barbara Podgórska

Portfel

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!