20 kwietnia podczas Kongresu Przemysłowego "Obronność i Energetyka. Europa i Ukraina 2017", Koordynator Programu POLSKA 3.0. uczestniczyła w dyskusji "Kluczowe projekty dla rozwoju i bezpieczeństwa gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej".

20 kwietnia 2017 roku, podczas organizowanego w Warszawie Kongresu Przemysłowego "Obronność i Energetyka. Europa i Ukraina 2017", Koordynator Programu POLSKA 3.0. - Pani Angelika Jarosławska została zaproszona do sesji plenarnej "Kluczowe projekty dla rozwoju i bezpieczeństwa gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej", gdzie udział wzięli również: Pani Aleksandra Laskowska-Rutkowska – Przedstawiciel Uczelni Łazarskiego oraz Pan Jacek Bartosiak – Dyrektor Programu Gry Wojenne i Symulacje, przedstawiciel Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Tematyka dyskusji oscylowała wokół zagadnienia szczególnej roli Polski i Ukrainy (jako państw położonych na styku UE i Azji) przy wzmacnianiu współpracy międzynarodowej w zakresie rozwoju transportu multimodalnego i logistyki. Poruszono także kwestię pozycji państw Europy Środkowo-Wschodniej w rywalizacji ekonomicznej, a w szczególności- okazję do jej umocnienia, dzięki odpowiedzialnie prowadzonej polityce rozwoju, popartej ekspertyzami środowiska naukowego i biznesowego. Konferencja została objęta honorowymi patronatami Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz NATO.

Pani Angelika Jarosławska najpierw w swej prezentacji omówiła możliwości współpracy Polsko-Ukraińskiej w ramach programów Polska 3.0 i Ukraina 3.0 w zakresie rozwoju sieci transportu, wdrażania nowych technologii i innowacji, budowy efektywnych klastrów, współpracy polskich i ukraińskich przedsiębiorstw, klastrowych projektów pomiędzy Grupą Wyszehradzką a Ukrainą, rozwijania przemysłu lotniczego i kosmicznego oraz wysokich technologii. W ramach działań realizowanych przez program POLSKA 3.0, następuje wzrost efektywności współpracy na poziomie przedsiębiorstw jak i regionów obydwu państw. Dzięki rozwojowi infrastruktury klastrowej oraz transgranicznym projektom biznesowym możemy zaobserwować transfer wiedzy i innowacji, a także komercjalizację osiągnięć nowoczesnej myśli technologicznej.
W wielu dziedzinach program Polska 3.0 i Ukraina 3.0 w znaczny sposób mogą podnosić bezpieczeństwo gospodarcze obu krajów.

W ramach sesji plenarnej "Kluczowe projekty dla rozwoju i bezpieczeństwa gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej" debatowano o największych projektach realizowanych i planowanych w Polsce i na Ukrainie, w szczególności transportu zintegrowanego, multimodalnego, wykorzystującego drogi, kolej, wodę i powietrze.
Wiele uwagi poświęcono autorskiej koncepcji programu POLSKA 3.0, w ramach której do planowanego Centrum Logistycznego na Śląsku docierać będzie przedłużona linia szerokotorowa 65 LHS. W ramach Programu, na Śląsku powstanie największy w Europie port śródlądowy i multimodalne, Centrum Logistyczne, które stworzy ponad 70 000 nowych miejsc pracy, pozwalając Polsce jednocześnie wykorzystać jej tranzytowe położenie w Europie.

W ramach portu śródlądowego na Odrze, połączonego z koleją, nasz Kraj wpisze się projekt Nowego Jedwabnego Szlaku, który docierać będzie do Centrum Logistycznego, poprzez przedłużenie linii szerokotorowej 65, LHS. Przedłużenie linii szerokotorowej to nie tylko optymalne wykorzystanie linii, która w ramach programu POLSKA 3.0 rozwinie swój potencjał i stanie się częścią ważnego w skali rozwoju całego Kraju centrum multimodalnego. Centrum Logistycznego, które będzie transportową „różą wiatrów” na terenie dziś najbardziej zagrożonym bezrobociem.

Linia Szerokotorowa, której wykorzystanie zakłada program Polska 3.0, przebiega także przez Ukrainę, m.in. Włodzimierz Wołyński. Stąd jest to również projekt szczególnie ważny dla Ukrainy. Ponadto, w ramach programu Ukraina 3.0 opracowywane są plany zintegrowania ukraińskiego transportu.

Ponadto, jak zaznaczyła Angelika Jarosławska, Polska 3.0 i Ukraina 3.0 umożliwiają organizację i dostęp do funduszy UE poprzez budowę międzynarodowych konsorcjów w programach unijnych w celu dofinansowania inwestycji oraz projektów instytucji lub firm polskich i ukraińskich.

Konferencja stanowiła oficjalne wydarzenie towarzyszące odbywającej się 21 kwietnia „Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej do Spraw Współpracy Gospodarczej”, która organizowana była pod przewodnictwem wicepremierów Mateusza Morawieckiego i Stepana Kubiwa.

Portfel

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!