Od stycznia do maja 2016 roku policjanci ujawnili 10143 kierujących pojazdami po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, w tym 7543 kierujących pojazdami mechanicznymi. W maju br. zatrzymano 1763 pijanych kierowców.

Zgodnie z art. 182. paragraf 1. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy z chwilą orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów, Sąd przesyła odpis wyroku odpowiedniemu organowi administracji właściwemu dla miejsca zamieszkania skazanego.

Jednocześnie par. 2 nakazuje organowi do którego przesłano orzeczenie zawierające zakaz prowadzenia pojazdów, cofnąć uprawnienia do ich prowadzenia w orzeczonym zakresie oraz niewydawanie tych uprawnień w okresie obowiązywania zakazu.

Zgodnie z art. 103 ust.1 pkt.4 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami otrzymując sądowe orzeczenie o zakazie prowadzenia pojazdów.

Jednocześnie art. 12 ust.1 pkt. 2 wspomnianej Ustawy określa, iż prawo jazdy nie może być wydane osobie w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu.

- Powyższy przepis stosuje się także ( art.12 ust.2) - podkreśla z całą mocą naczelnik Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Łukowie Janusz Strus - wobec osoby ubiegającej się o wydanie lub zwrot zatrzymanego prawa jazdy, a także o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii:

* B1 lub B - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A;

* AM, A1, A2, A, C1, C, D1 lub D - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B;

* B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D.

Z powyższych przepisów wynika, iż jeśli posiadaliśmy uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B C, a Sąd orzekł zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi z wyłączeniem kat. C (którą potocznie mówiąc Sąd pozostawił ), to wykonując wyrok sądu starosta jest zobowiązany wydać decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami z wyłączeniem kat. C.

- Musimy jednak wiedzieć, że jeżeli wystąpimy z wnioskiem o zwrot prawa jazdy w zakresie kat. C (której Sąd nie zakazał) wówczas starosta odmówi jej wydania - zastrzega naczelnik J. Strus.

Decyzje takie są utrzymywane w mocy przez kolegia odwoławcze.

Sądy administracyjne podzielają takie rozstrzygnięcia, uznając iż starosta jest zobligowany do niewydania prawa jazdy kategorii np. C w czasie trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienia w zakresie kategorii B, przy czym zakaz ten odnosi się nie tylko do kierowców ubiegających się po raz pierwszy o prawo jazdy danej kategorii( innego, niż kategoria B), w czasie trwania zakazu, ale dotyczy również kierowców posiadających już takie uprawnienia – przez wstrzymanie możliwości ich wykonywania na czas trwania zakazu sądowego, orzeczonego co do pojazdów objętych prawem jazdy kategorii B.

Pamiętajmy o tych regulacjach prawnych sięgając po alkohol czy też naciskając mocniej pedał gazu w terenie zabudowanym.

Cywilizacja

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!