1 grudnia 2014 roku odbyło się uroczyste posiedzenie, które zainaugurowało VII kadencję Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Pod kilkoma względami była to wyjątkowa inauguracja.

Sensacją ostatnich wyborów samorządowych w Ostrowcu Świętokrzyskim był fakt, iż żaden z kandydatów Twojego Ostrowieckiego Samorządu, ugrupowania, które przez ostatnich osiem lat w różnych konfiguracjach koalicyjnych (z PiS, PO i SLD) rządziło miastem nie uzyskał mandatu. W składzie nowej Rady Miasta, którą wyłonili ostrowczanie w wyborach samorządowych 16 listopada br. znaleźli się tylko trzej radni (Dariusz Kaszuba, Stanisław Choinka i Włodzimierz Sajda), którzy zasiadali w tym gremium w minionej kadencji. Pozostałych dwudziestu wybranych będzie piastowało tę godność po raz pierwszy. Aż 13 nowych radnych Ostrowca Świętokrzyskiego reprezentuje Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Górczyńskiego, który w ubiegłą niedzielę wygrał wybory na Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. To z tego ugrupowania pochodzi najstarsza ostrowiecka radna kadencji 2014 - 2018, Irena Kowalczyk - Kwiecień, która zgodnie z obowiązującym prawem poprowadziła inauguracyjne obrady do momentu wyboru przewodniczącego Rady Miasta.

Wszyscy nowo wybrani radni, a wśród nich, oprócz wyżej wymienionych znaleźli się także: Irena Renduda - Dudek, Artur Zawadzki, Paweł Celebański, Daniel Strojny, Wojciech Kaczmarski, Mariusz Łata, Aron Pietruszka, Małgorzata Krysa, Marta Woźnicka - Kuzdak, Urszula Uba, Joanna Pikus, Kamil Długosz, Kamil Kutryba, Jerzy Wrona, Artur Głąb, Kamil Stelmasik, Włodzimierz Stec, Andrzej Pałka i Marek Giemza otrzymali zaświadczenia o wyborze na radnego oraz złożyli ślubowanie, w większości przypadków dodając do formuły przyrzeczenia słowa: "Tak mi dopomóż Bóg". Następnie radni zdecydowaną większością głosów poparli wniosek jednego z nich o wykreślenie z porządku obrad punktu przewidującego wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta.

Po ślubowaniu i pierwszej decyzji formalnej nowi rajcy miejscy wysłuchali raportu o stanie miasta i gminy przedstawionego przez ustępującego Prezydenta Miasta, Jarosława Wilczyńskiego, który pełnił tę funkcję przez dwie kadencje. Padło wiele szczegółowych informacji o zrealizowanych inwestycjach drogowych, sportowych ("orliki", hala sportowa), pozyskanych inwestorach zewnętrznych, stworzonych nowych miejscach pracy, usprawnieniu funkcjonowania Urzędu Miasta, który stał się przychylny dla mieszkańców; o sytuacji w spółkach miejskich, osiągnięciach kulturalnych i poprawianiu bazy lokalowej placówek oświatowych... Nie zabrakło ponadto informacji o zadłużeniu miasta, problemach demograficznych i w budownictwie komunalnym. Jarosław Wilczyński zaznaczył, że przed nowymi radnymi stoi obecnie zadanie uchwalenia budżetu miasta, a w niedalekiej przyszłości rozważenie sprawy modyfikacji sieci szkół w mieście, dostosowując ją do malejącej z roku na rok liczby uczniów. - Pamiętajcie, że pełnienie funkcji publicznej wiąże się z ogromną odpowiedzialnością wobec mieszkańców - przypominał Wilczyński. - Wasze decyzje nie mogą być podyktowane osobistymi interesami, lecz dobrem społeczności lokalnej, wobec której przyjęliście te zobowiązania.

Nowi członkowie Rady Miasta przyjęli raport bez dyskusji i pytań do ustępującego prezydenta, który pogratulował im wyboru i życzył sukcesów w ich działalności. Ostatnim punktem porządku obrad pierwszego posiedzenia Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego VII kadencji był wybór przewodniczącego gremium. Zwycięskie ugrupowanie zgłosiło na to stanowisko radną Irenę Rendudę - Dudek, ekonomistkę, przewodniczącą Rady Osiedla Ludwików, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Samorządowych Rad Osiedli i Gmin w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ta kandydatura zyskała poparcie 16 nowych rajców miejskich (6 radnych z PiS wstrzymało się od głosu, a 1 był przeciw), którzy na jednym z najbliższych posiedzeń RM zajmą się budżetem miasta na 2015 rok.

Wydarzenia

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!