(© rozmowca)

Maria Nogaj aktywnie działa w Klubie Seniora w Katowicach.

Maria Nogaj aktywnie działa w Klubie Seniora. Klub ten regulaminowo prowadzi wśród seniorów intensywną działalność integracyjną ,w ramach której odbywają się spotkania towarzyskie z bogatym programem kulturalno-edykacyjnym, wspólne wypady do teatrów i na koncerty/częściowo finansowane ze Śródków Izby/, a także wycieczki krajowe i zagraniczne. W najbliższych planach jest Praga i Wiedeń. Znajdujący się w tarapatach finansowych seniorzy mogą także liczyć na konkretną pomoc, co sobie bardzo cenią. Klub, w ramach zasad określonych przez Władze Miasta Katowice w sprawie powołania i wyboru Rady Seniorów, zgłosił kandydaturę Marii Nogaj, prawdopodobnie biorąc pod uwagę zarówno doświadczenie zawodowe jak i w pracy społecznej/m.innymi w biuletynie korporacyjnym Izby ukazują się jej felietony nt. życia kulturalnego Katowic, w szczególności życia muzycznego/.
Czym jest Rada Seniorów?
Zgodnie z aktualnie obowiązującym art.5c ustawy o samorządzie terytorialnym, gminy mają możliwość powoływania na swoim terenie Rad Seniorów, tzn. zespołów o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, składającym się z przedstawicieli osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych. Miasto Katowice jako jedno z pierwszych w Polsce skorzystało z tej możliwości i w dniu 30 lipca 2014 roku podjęło Uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów, a w stanowiącym załącznik do tej uchwały statucie określiło jej kompetencje oraz tryb wyboru. Jako prawnik pragnęłabym podkreślić, że ustawa w tym zakresie daje gminom pełną swobodę co do formy prawnej powoływania Rady, jednak wydaje mi się, że sposób zastosowany przez Radę Miasta Katowice zdaje się być optymalny. Katowicka Rada Seniorów składa się z 13 członków, a jej przewodniczącą jest doświadczona seniorka, była radna, kierująca z dużym powodzeniem katowickim Uniwersytetem III wieku, p.Helena Hrapkiewicz. Działamy praktycznie od końca 2014 roku a nasza kadencja przewidywana jest na 2 lata.
Co udało Wam się do tej pory zrealizowac i jakie macie plany przyszłościowe?
Naszą pracę, której zakres i cele są uwarunkowane i ograniczone zapisami statutu, rozpoczęliśmy od próby zinwentaryzowania tego, co miasto już dla seniorów zrobiło i jakie ma plany na przyszłość, aby nie dublować bądź też poprawiać tego, co w mieście działa dobrze. Ponieważ zgodnie ze statutem obsługę administracyjną RS zapewnia Prezydent Miasta Katowice/w naszym przypadku prężna przedstawicielka Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Katowice, p.Gizela Przeor/, dlatego tę sprawę wyjaśniliśmy dość szybko. Okazało się, że miasto dla seniorów robi dość dużo, jednak seniorzy często o tym nie wiedzą. Zatem zwróciliśmy uwagę na potrzebę polityki informacyjnej i sami zaoferowaliśmy pomoc w tym zakresie. Seniorzy potrzebują np.informacji prawnych, w tym szczególnie z dziedziny prawa spadkowego i mieszkaniowego, dlatego także wystąpiliśmy do grupy studentów prawa już działającej w tym zakresie bezpłatnie, w ramach Stowarzyszenia Ars Legis imienia św. Ivo Helory/ patrona prawników/, z inicjatywą zawarcia porozumienia o współpracy, po uprzednim przygotowaniu projektu takiego porozumienia.
Ponieważ Rada Seniorów nie ma żadnych kompetencji decyzyjnych ani możliwości finansowych, dlatego interesują nas też możliwości wynikające z rządowych programów działania na rzecz seniorów, w tym szczególnie program Senior-Wigor, który ma być realizowany przy wsparciu finansowym państwa. Gmina bowiem będzie mogła uzyskać na ten cel jednorazowe wsparcie finansowe a nadto jednostki samorządu terytorialnego w funduszach własnych będą mogły uwzględniać środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego. O tym mówi uchwala rządowa z 17 marca 2015,która będzie obowiązywać dzień po ogłoszeniu. A zapewniono mnie pisemnie, że ogłoszenie ma nastąpić najpóźniej do 14 kwietnia b.r.
Interesuje nas szczególnie polityka w zakresie opieki społecznej, dlatego tez odwiedziliśmy niektóre Domy Pomocy Społecznej.
Ponieważ zgodnie ze statutem mamy radzić, konsultować i inicjować działania władz miasta, szczególnie w zakresie uchwał RM / za pośrednictwem przewodniczącej Rady Miasta Katowice/, dlatego zamierzamy zgłosić kilka wniosków o podjecie inicjatywy uchwałodawczej. Interesuje nas np. sprawa Tele-Opieki, polegająca na możliwości wezwania pomocy przez telefon poprzez naciśniecie jednego przycisku.
Jednocześnie, ponieważ członkowie Rady Seniorów są rekomendowani przez organizacje, które już dużo robią dla seniorów, jak np.Uniwersytet III Wieku, dlatego w swojej działalności w Radzie mogą korzystać z zaplecza organizacji, z których się wywodzą.
Planujemy też delegowanie naszych kompetencji w dół, poprzez nawiązywanie współpracy z Radami Jednostek Pomocniczych, co prawdopodobnie będzie wymagało zmiany naszego statutu/. Ale także z Radami Młodzieżowymi, ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego, co było dość szeroko dyskutowane na spotkaniu w dniu 30 marca 2015 roku w Katowicach.

Dziekuję za rozmowę

Styl życia

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!