Tekst odezwy prof. dra hab. Lecha Ludorowskiego , zawierającej protest przeciw składaniu odpadów w sąsiedztwie Kopca Henryka Sienkiewicza w Okrzei, to apel do każdego, komu nieobca jest sprawa pielęgnowania dziedzictwa narodowego.

Poniżej przedstawiam w pełnym brzmieniu tekst odezwy profesora Lecha Ludorowskiego, prezesa Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza, nadesłany w związku z bulwersującymi planami składowania odpadów ropopochodnych w sąsiedztwie zabytkowego Kopca Henryka Sienkiewicza w Okrzei.

Profesor Lech Ludorowski nadał jej tytuł "Ratujmy Sienkiewiczowską Okrzeję!".

"Zaledwie przed rokiem Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza ocaliło - z mojej inicjatywy - przed zagładą pamiątki Sienkiewiczowskie w Okrzei. Uratowaliśmy mogiłę Matki Noblisty, wznieśliśmy pomnik-mauzoleum, upamiętniający Ród autora "Trylogii". A teraz nowe niebezpieczeństwo zagraża zabytkom Okrzei! Znowu muszę apelować do samorządów Ziemi Łukowskiej, Województwa Lubelskiego, do Ministrów spraw wewnętrznych, środowiska, kultury, do posłów i senatorów, przede wszystkim do mediów. I znowu wołam: RATUJMY SIENKIEWICZOWSKIE PAMIĄTKI OKRZEI i ZABYTKI po CIECISZOWSKICH (antenatach Sienkiewiczów).

Oto 130 zdesperowanych Mieszkańców Okrzei zaalarmowało mnie dramatycznym zbiorowym listem, podpisanym przez Pana Stanisława Pieńkosza. Proszą mnie i Towarzystwo o zatrzymanie - budowanego w pobliżu kopca i pomnika Sienkiewicza, tuż pod ich oknami (na działkach nr 1016-2 i 1016-6) - centralnego wysypiska śmieci i ogromnej składnicy toksycznych odpadków (o pojemności 25.000 ton!), substancji niebezpiecznych dla zdrowia, szkodliwych dla zabytków. Oni liczą na naszą pomoc! Ufają, że skoro ocaliliśmy grób Matki Henryka i wznieśliśmy wspaniały pomnik, to znowu odważnie wystąpimy w obronie ich słusznej sprawy. TAK! SPRZECIWIAMY SIĘ ZAMIENIANIU OKRZEI w ŚMIETNISKO!

W pełni popieramy ten uzasadniony, obywatelski protest Mieszkańców Okrzei! Musimy uratować Okrzeję - pełną historycznych pamiątek po sławnych i zasłużonych dla Ojczyzny Rodach. Chrońmy więc ZABYTKOWY XVIII-wieczny KOŚCIÓŁ (nienaruszony przez kataklizmy wszystkich powstań, wojen, barbarzyństwo niemieckich okupantów, upływ czasu), zbudowany przez Teresę z Lelewelów Cieciszowską, prababkę Wielkiego Henryka, w którym ślub zawarli Jego Rodzice, ochrzczono twórcę "Trylogii", brata i siostry. Ratujmy na pobliskim cmentarzu MOGIŁĘ ŚP. STEFANII MATKI PISARZA, z takim trudem ocaloną, pieczołowicie odrestaurowaną, nad którą w modlitewnej ciszy pochylają się co rocznie tysiące osób wędrujących śladami Sienkiewiczowskiej pamięci. Ratujmy nad nią wzniesiony, wyjątkowy POMNIK MATKI i SYNA, mauzoleum Rodu Sienkiewiczów. Chrońmy zwłaszcza usypany nieopodal (w 1938 r.) ku czci Noblisty WIELKI KOPIEC zwieńczony (w 1980 r.) Jego pięknym marmurowym popiersiem. Tym wszystkim pamiątkom na historyczno-patriotyczno-religijnym szlaku Sienkiewiczowskim, odwiedzanym przez dziesiątki tysięcy, zagraża obecnie dewastacja, ruina, zagłada. KOŚCIÓŁ, GRÓB, POMNIKI, KOPIEC - zabytki położone tuż przy ruchliwej drodze - są szczególnie wrażliwe na wstrząsy, wyziewy, opary, a zaszkodzi im jeszcze bardziej ruch wielotonowych ciężarówek!

Dlatego wzywam Decydentów lokalnych i warszawskich, aby zapobiegli grożącej historycznej Okrzei katastrofie.Nie dopuśćmy do unicestwienia cennych zabytków historii i pamiątek przeszłości, przeciwstawmy się tej szkodliwej inwestycji! Nie musi ona przecież powstawać tuż w pobliżu zabytkowego kopca (wymagającego zresztą stałej konserwacji) i pod oknami 130 zrozpaczonych mieszkańców Okrzei. POWSTRZYMAJMY NISZCZENIE DÓBR KULTURY, póki nie jest za późno! Bądźmy choć raz mądrzy przed szkodą!

Mieszkańcom Okrzei przypominam zaś mądrą radę Sienkiewicz o SKUTECZNYM DZIAŁANIU, udzieloną (w 1902 r.) Polakom w Niemczech; mówi On: "ZNAJDŹCIE W SOBIE POTRZEBNĄ WYTRWAŁOŚĆ!" - a walkę o własne zdrowie i bezpieczeństwo historycznych zabytków - wygracie! Stosujcie się więc do tej rady!"
Lublin, 4 listopada 2013 r.

Prezes Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza

Prof. zw. dr hab. Lech S. Ludorowski
Kultura

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!