Polska Fundacja im Polska Fundacja im

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Jeśli propozycja rządu wejdzie w życie, ministerstwa będą decydowały o uchwałach, które sterują życiem każdej fundacji.

Rządowy projekt zmian w ustawie o fundacjach
przewiduje poddanie ich działalności poszczególnym ministrom. Najważniejsza zmiana dotyczy kontroli nad uchwałami podejmowanymi przez fundacje. Dotychczas, gdy dana fundacja

chciała wesprzeć konkretną akcję lub przyjąć dotację od danej osoby, mogła zrobić to na drodze uchwały wewnętrznej.

Gdy ministrowi nie spodoba się ustawa


Po zmianie ustawy fundacja
będzie musiała każdą swoją uchwałę przesłać do odpowiedniego ministra - i zaczekać na jego akceptację. Projekt nie określa terminu, w którym minister miałby podjąć decyzję. Może się zatem okazać, że postanowienia fundacji niezgodne z polityką rządu, będą spotykały się z decyzją odmowną
lub też fundacja po prostu nie doczeka się odpowiedzi. W myśl nowego prawa,
nie będzie też mogła wykonać uchwały bez zgody ministra. Zdarza się niekiedy, że fundacje wspierają skargi obywateli na rząd. Wiele fundacji działa w sferach, w których rząd Jarosława Kaczyńskiego prezentuje odmienne zdanie - na przykład feministyczna Fundacja Kobieca eFKa, czy Fundacja Kultura dla Tolerancji, promująca tolerancję wobec osób homo-, bi- i transseksualnych.

Możliwa ingerencja ministra w statut i władze fundacji


Obecne prawo daje ministrowi możliwość podważenia decyzji fundacji, jeśli jest ona rażąco niezgodna z obowiązującym prawem. W projekcie zmiany wykreślono ten zapis, zmieniając go na taki, który daje ministrowi praktycznie pełną dowolność w odmowie akceptacji uchwały.

Rząd proponuje także, aby w wypadku gdy fundatorem jest Skarb Państwa, minister skarbu mógłby decydować o statucie fundacji i realizowanych przez nią celach - dowolnie go zmieniając. W takiej sytuacji są na przykład Fundacja

na rzecz Nauki Polskiej czy Fundacja

Pomocy Polakom na Wschodzie. Teoretycznie może się więc wydarzyć, że fundator obsadzi zarząd fundacji wybranymi przez siebie osobami lub zmieni calkowicie statut
i cel jej działania.

Jeśli zmiany wejdą w życie, możemy zapewne spodziewac się kolejnych protestów przeciwko polityce rządu Jarosława Kaczyńskiego.

Anna Radwan - Röhrenschef , Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana


Przyznam, że nie bardzo rozumiem, po co te zmiany. Obecnie ustawa dopuszcza możliwość zaskarżenia uchwały fundacji przez ministra, istnieją mechanizmy umożliwiające kontrolowanie fundacji przez państwo. Po co majstrować przy ustawie, która jest dobra. Projekt zwiększa potencjalną skalę ingerencji ministra w funkcjonowanie i działalność fundacji, które są przecież bytami powołanymi do realizacji zadań społecznych. Trudno oprzeć się wrażeniu, że coraz bardziej zaczyna nas otaczać państwo totalne. A przecież można polepszyć jakość istniejącego już nadzoru i przejrzystość kwestii związanych z finansami fundacji, albo po prostu zacząć wykorzystywać narzędzia kontroli, które obecnie ustawa dopuszcza.Czytaj też: Kontrowersyjna zmiana przepisów: fundacje pod kontrolą rządu


Wydarzenia

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!