Stworzenie lokalnego rynku odnawialnych źródeł energii (OZE) sposobem na uniknięcie problemów energetycznych na Sądecczyźnie.

Ograniczone zasoby surowców energetycznych, nieustannie rosnące koszty pozyskiwania paliw i energii oraz zmiany w środowisku powodują, że coraz częściej mieszkańcy Nowego Sącza i okolic skazani są na poszukiwanie alternatywnych sposobów pozyskiwania energii.

Dla uściślenia energetycznej współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami stworzono Sądecki Klaster Energii Odnawialnej. Jego głównym zadaniem jest odpowiednie wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii w celu stworzenia naturalnej infrastruktury i energetycznego uniezależnienia się poszczególnych domów i gospodarstw leżących na terenie powiatu sądeckiego.

Sądecki Klaster Energii Odnawialnej postuluje stworzenie platformy lokalnej współpracy jednostek samorządowych, biznesu, nauki, organizacji pozarządowych i okołobiznesowych w celu uniezależnienia energetycznego w oparciu o lokalne zasoby energetyczne będące gwarancją swobodnego rozwoju gospodarczego regionu.

- „Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw; wzmocnienie konkurencyjności i promocji Subregionu Sądeckiego jako obszaru efektywnych inwestycji; poprawa przepływu informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, lokalnymi instytucjami nauki i biznesu; promocja zachowań proekologicznych; jak również świadczenie usług doradczych i wdrożeniowych z zakresu restrukturyzacji zużycia paliw; poprawa bezpieczeństwa energetycznego w regionie; promocja i wsparcie inwestowania w rozwój różnych dziedzin OZE to najważniejsze cele czekające na realizację”, zaznacza główny pomysłodawca i koordynator projektu, Andrzej Zarazka.

Zatem opracowanie, wdrożenie i prowadzenie działań promocyjnych w zakresie poszanowania energii i ochrony środowiska; popularyzacja wiedzy na temat metod i sposobów zwiększających energetyczną efektywność; analiza kosztów i pomoc w organizacji zakupów grupowych paliw i energii, pomoc w opracowaniu gminnych, powiatowych i subregionalnych planów zaopatrzenia w paliwa i energię to podstawowe działania Sądeckiego Klastra Energii Odnawialnej.

Przedstawiciele Sądeckiego Klastra Energii Odnawialnej prowadzą rozmowy dotyczące współpracy z Ogólnopolskim Klastrem Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Dzięki wzajemnej współpracy podmiotów pomysły Andrzeja Zarazki mogą okazać się niezwykle przełomową inicjatywą.

- „W ostatnich dniach rozmawiamy nad planami obu klastrów i wspólną strategią działania. Stworzenie lokalnego rynku energii odnawialnej jest dla regionu sądeckiego niezwykle istotne i stanowi ogromną nadzieję na przyszłość, podkreśla Bogdan Węgrzynek, wiceprezes Związku Pracodawców „Klastry Polskie”.

Izabela Okarmus Menu Group Polska

Wydarzenia

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!