(© pocztówka)

Dnia 22 grudnia 2015 r. podczas 6. posiedzenia Sejmu RP została przyjęta uchwała sejmowa ustanawiająca rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. W ten sposób proklamacja patronatu Sienkiewiczowskiego nastąpiła w obu izbach parlamentu polskiego.

Ostatnie przedświąteczne posiedzenie Sejmu RP zdominowały burzliwe dyskusje wokół Trybunału Konstytucyjnego, jednak w tok obrad włączono również rozpatrzenie uchwał dotyczących patronatów nadchodzącego roku.

Zgodnie z projektem rozpatrzonym przez Komisję Kultury i Środków Przekazu w przypadającą w przyszłym roku – 170. rocznicę urodzin oraz 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza Sejm uczci jego pamięć poprzez ustanowienie go patronem 2016 r.

W tekście sejmowej uchwały akcentowany jest fakt, iż Henryk Sienkiewicz to pierwszy Polak uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury, doceniony za całokształt twórczości i – jak wówczas stwierdzono – "rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha Narodu".

Projektodawcy zauważają też, że twórczość autora oraz jego działalność społeczna i orędownictwo za polską niepodległością odegrały istotną rolę w odzyskaniu przez Polskę wolności.

Projekt wpłynął do Sejmu 19 listopada 2015 r. 24 listopada 2015 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Kultury i Środków Przekazu, następnie 9 grudnia 2015 r., po przeprowadzeniu pierwszego czytania i rozpatrzeniu projektu, komisja przyjęła sprawozdanie, w którym zaproponowała do niego poprawki o charakterze stylistycznym i redakcyjnym.

Dnia 22 grudnia 2015 r. ok. godz. 15. odbyła się dyskusja wokół poselskiego projektu uchwały ustanawiającej Rok Sienkiewicza. Wszystkie wystąpienia klubów parlamentarnych świadczyły o akceptacji uchwały. W imieniu klubu PiS zabrała głos Joanna Lichocka, klubu PO - Elżbieta Gapińska, klubu Kukiz`15 - Bartosz Józwiak, klubu Nowoczesna - Grzegorz Furgo oraz klubu PSL - Urszula Pasławska. Ostatni głos poselski optował za tym, by przyjąć uchwałę przez aklamację.

Głosowanie nad projektem odbyło się jednak późnym wieczorem o godz. 22.22 - w złożonym bloku głosowań. Wzięlo w nim udział 410 posłów, z czego 409 opowiedziało się za uchwałą, nikt się nie sprzeciwił, ale 1 osoba wstrzymała się od głosu (był nim poseł PiS - Tadeusz Cymański).

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza sygnowana przez Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego brzmi:

W 170. rocznicę urodzin oraz 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze zasługi dla Narodu i nieoceniony udział w dziele odrodzenia Polski, czci Jego pamięć i postanawia ustanowić rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza.

Henryk Sienkiewicz to pierwszy Polak uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury, doceniony za całokształt twórczości i – jak wówczas stwierdzono – rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha Narodu. Jego powieści historyczne podtrzymywały kolejne pokolenia Polaków w czasach narodowych niedoli.

Za swoje obywatelskie zasługi dla Ojczyzny przez współczesnych zwany „Hetmanem Duchowym Polaków”, a za etos dobroczynności – „Wielkim Jałmużnikiem Narodu”. Twórczość Henryka Sienkiewicza, działalność społeczna i nieustanne orędownictwo za niepodległym państwem polskim odegrały niezwykle istotną rolę w odzyskaniu przez Polskę wolności.

Niech Sienkiewiczowska spuścizna stanowi podstawę patriotycznego wychowania młodych pokoleń Polaków, jak bowiem pisał o Nim Stanisław Cat-Mackiewicz: „My wszyscy z niego”


Sejm przyjąl także uchwały ustanawiające rok 2016 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego, Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, Rokiem Cichociemnych.

Zobacz także: Ustanowienie Roku Henryka Sienkiewicza 2016 przez Senat RP

Kultura

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!