(© Przemysław Jahr, domena publiczna)

O objęcie SKOK-ów skuteczniejszym nadzorem apelował kilka miesięcy temu Bank Światowy i Europejski Bank Centralny. Dziś Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe zostaną objęte nadzorem bankowym.

Od początku swojego istnienia kasy, które obsługują dziś prawie 2,3 mln Polaków, są autonomicznymi instytucjami, które - w odróżnieniu od banków - nie muszą przesyłać raportów ze swoich działań nadzorowi finansowemu i Narodowemu Bankowi Polskiemu i nie są kontrolowane przez nadzór finansowy.

5 listopada 2009 r. Sejm uchwalił ustawę o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. Ustawa została uznana przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego za niezgodną z konstytucją RP i trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Bronisław Komorowski wycofał się z części zapytań i ostatecznie Trybunał orzekał o zgodności z konstytucją dwóch przepisów; czy w SKOK-ach, zamiast zgromadzenia wszystkich członków, ma występować - jak jest zapisane w nowej ustawie - zebranie wybranych przedstawicieli oraz czy tzw. fundusz stabilizacyjny, może w latach 2009-10 r. zadziałać jak Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a więc pokryć roszczenia oszczędzających w przypadku upadłości którejś z kas.

Trybunał uznał, że oba przepisy są niezgodne z konstytucją, ale "nie są one nierozerwalnie związane z całą ustawą". W pierwszym temacie wskazał, że zlikwidowanie przez ustawę możliwości podejmowania decyzji przez zgromadzenie wszystkich członków SKOK-ów "narusza autonomię i samorządność oraz wolność zrzeszania się w ramach spółdzielni". Co do drugiego przepisu Trybunał uznał, że "w związku z określeniem przedziału czasowego obowiązywania tych regulacji na lata 2009-2010 nie znajdą one żadnego zastosowania - są puste i bezprzedmiotowe". Wątpliwość prezydenta jest przeterminowana, gdyż żadna z kas w tych latach nie upadła, a więc oszczędzający nie tracili swoich pieniędzy ulokowanych w kasach.

SKOK-i do dnia dzisiejszego, w odróżnieniu do banków, są zwolnione z podatku, wyłączone z nadzoru bankowego, nie mają konieczności opłacania składek do Narodowego Banku Polskiego oraz składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Trybunał Konstytucyjny orzekł zatem, że ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych może wejść w życie. Orzeczenie Trybunału jest milowym krokiem w kierunku wcielenia SKOK-ów do państwowego nadzoru finansowego.

Na podstawie: Komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Portfel

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!