(© http://www.flickr.com/photos/kliefi/2272223945/)

Wzmocnienie pozycji konsumenta, czytelne rachunki za prąd, powołanie mediatorów do negocjacji pomiędzy klientem a przedsiębiorstwem energetycznym – to, zdaniem UOKiK, konieczne zmiany na rynku energii.

Zdaniem autorów opublikowanego przez UOKiK raportu "Kierunki rozwoju konkurencji i ochrony konsumentów w polskim sektorze energetycznym”, wzrost konkurencyjności w tej branży będzie możliwy pod kilkoma warunkami. Zasadnicze z nich to: zwiększenie podaży energii na rynku oraz wzmocnienie pozycji konsumentów i zachęcenie ich do zmiany sprzedawcy prądu.

Kalkulatory, umożliwiające szybkie porównanie ofert kilku dostawców i uproszczenie procedury zmiany sprzedawcy, to czynniki sprzyjające zwiększeniu mobilności klientów i zmianie sprzedawcy energii.

Dla zapewnienia konkurencyjności na rynku niezwykle istotne jest również oddzielenie w ramach grup energetycznych jednostek zajmujących się obrotem energią, od spółek dystrybucji. Tylko wówczas wszyscy sprzedawcy energii będą mieli równy dostęp do sieci przesyłowych. Prezes URE powinien dysponować uprawnieniami, umożliwiającymi walkę z dyskryminacyjnymi praktykami operatorów systemu dystrybucyjnego.

Prezes UOKiK sprzeciwia się natomiast pełnemu uwolnieniu cen energii. Jego zdaniem nie zwiększy to konkurencyjności (bo wskutek zbyt małej podaży polski rynek będzie w dalszym ciągu rynkiem sprzedawcy), za to spowoduje drastyczny wzrost cen prądu. W zamian Urząd sugeruje wprowadzenie cen maksymalnych, czyli określenie przez URE do jakiego pułapu mogą wzrosnąć ceny energii.

Ochronę praw konsumentów miałyby zapewnić zmiany w przepisach: wprowadzenie obowiązku przejrzystego informowania klientów o składnikach opłat za energię (czytelne rachunki za prąd) i ich zmianach, a także utworzenie sądów polubownych oraz instytucji mediacji do rozstrzygania sporów między przedsiębiorstwem energetycznym a klientem. Na straży praw konsumentów miałby stać wzmocniony Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii, działający w każdym terenowym oddziale URE.

Zwiększenie podaży energii na rynku będzie zdaniem UOKiK możliwe dzięki ułatwianiu przez rząd inwestycji w sektorze, a także wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych i – w przyszłości – energii z atomu oraz integracji polskiego rynku energii z europejskim.


Źródło:
Raport: „Kierunki rozwoju konkurencji i ochrony konsumentów w polskim sektorze energetycznym”, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Portfel

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!