A na finał uroczyste otwarcie wystawy "Malowane słowa",podsumowanie akcji "Mówię o AAC" i spektakl "Piękna i Bestia" Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.

Miało to miejsce 03.11.2016r w sali widowiskowej legionowskiego Ratusza w obecności władz samorządowych i zaproszonych gości. Wspomniane wydarzenia nawiązują swoją treścią do sposobów komunikowania się osób niepełnosprawnych z otoczeniem. Obrazy, rysunki, rzeźby czy też komunikatory są narzędziami do wyrażania uczuć, opinii. Są słowami wyrażanymi za pomocą artystycznych form. Często są konieczne, aby nawiązać kontakt. Głównym celem akcji jest budowanie właściwego klimatu dla osób niepełnosprawnych. Przygotowania ludzi tak, aby relacje społeczne mogły zachodzić bez przeszkód.

Spektakl "Piękna I Bestia"


Centralnym punktem uroczystości był spektakl „Piękna i Bestia” w wykonaniu niemówiących uczniów i absolwentów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Gra aktorów wzruszyła zebranych na widowni. Wymowę spektaklu można odnieść również do sytuacji osób niepełnosprawnych. Nie można oceniać człowieka po pozorach, zanim się go nie pozna. Aktorzy swoje kwestie wygłaszali za pomocą urządzeń elektronicznych-komunikatorów. Trzeba wspomnieć o wspaniałych kostiumach i oprawie muzycznej przedstawienia.

Wystawa ”Malowane Słowa”


Prezentowana ekspozycja to zbiór prac przygotowywanych przez cały ubiegły rok szkolny pod opieką nauczycieli, pedagogów, terapeutów oraz na warsztatach plastycznych prowadzonych pod artystyczną opieką gości Placówki: Barbary Retmaniak, Zofii Piotrowskiej, Marka Kraussa, Andrzeja Bochacza, Małgorzaty Mirkowskiej-Grabowskie, Mieczysława Krzymowskiego. Ekspozycja prezentuje wiele technik plastycznych. Proste prace malowane farbami, kredkami przeplatają się z tymi malowanymi sznurkiem, wykonanymi metodą monotypii czy też wykorzystującymi uroki prasowanej słomy.
Ważną częścią tej wystawy są prace rzeźbiarskie. Powstały one w Klubie Młodego Rzeźbiarza pod artystyczną opieką znanego artysty Janusza Dłużniewskiego. Wspaniale prezentuje się grupa prac przedstawiająca nasze polskie kwiaty. Każdego zwiedzającego może zachwycić rzeźba „Nasz dyskobol” do stworzenia, której dał natchnienie grecki „Dyskobol”. Rzeźba ta jest efektem udziału Placówki w międzynarodowym projekcie eTwinning „You said: sculpture? Przedstawia ona postać sportowca z dyskiem w ręku. Osadzona jest w olbrzymiej kuli przedstawiającej naszą planetę Ziemię. Całość umiejscowiona jest w podstawie splecionej dłońmi.Akcja „Mówię o AAC”


Tegoroczne hasło MM AAC proponowane przez Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów” to „Mówię o AAC!”. Celem akcji jest dotarcie z informacjami do jak największej liczby środowisk, które mają bezpośredni kontakt z osobami niemówiącymi lub mają wpływ na ich sytuację. Inicjatorzy akcji chcieli poinformować ludzi o tym czym jest AAC i jak go używać.
-W poprzednich edycjach akcji udało nam się pozyskać grupę przyjaciół z zaprzyjaźnionych przedszkoli z powiatu legionowskiego- mówiła Liliana Sadowska współorganizatorka akcji w powiecie legionowskim- wzięli oni udział w kolejnej akcji i pomogli nam w poszukiwaniu partnerów AAC. Właściciele i pracownicy kilku firm poddali się przeszkoleniu przez dzieci i oznakowali swoje lokale jako miejsca przyjazne osobom niemówiącym. Przedszkolaki zostały przygotowane do swojej roli podczas warsztatów w naszym przedszkolu, które podpowiedziały im jak poszukiwać owych partnerów. Przygotowaliśmy pakiet materiałów, dzięki którym mogli oznaczyć miejsca, lokale, których dysponenci przystąpili do naszej akcji- podkreśliła rozmówczyni.
Przygotowywana akcja rozpoczęła tworzenie powiatowej mapy partnerów AAC. Organizatorzy z niemówiącymi dziećmi z przedszkola Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie odwiedzili partnerów, aby upewnić się, że są to miejsca otwarte na komunikację alternatywną. Partnerów oraz przyjaciół z przedszkoli zaprosili i wyróżnili na tegorocznym finale akcji „Mówię o AAC”. Na tym uroczystym spotkaniu przy wypełnionej po brzegi sali widowiskowej miejskiego ratusza została podsumowana ta akcja.

Organizatorzy i patroni


Organizatorami Dni Osób Niepełnosprawnych Powiatu Legionowskiego są: Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie, Fundacja „Promień Słońca”, Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Legionowie, PCPR w Legionowie, PCPR Pułtusk, Arena Legionowo, Muzeum Historyczne w Legionowie, DPS Kombatant w Legionowie, Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie. Dni odbywają się pod patronatem Starosty Powiatu Legionowskiego, Prezydenta Miasta i Gminy Legionowo, patronat medialny sprawują: Gazeta Powiatowa, Gazeta Miejscowa i LTV. Radio dla Ciebie, TVP3. Organizatorzy oraz młodzi artyści zapraszają do galerii "Ratusz" w atrium Urzędu Miasta Legionowo w dniach 3-17 listopada.Cywilizacja

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!