W sobotę i niedzielę 23-24 października 2010 roku w Warszawie odbyły się dwie najważniejsze doroczne imprezy Tsunami: VI Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami oraz dwudniowy XXI Taikai Zjazd Karate Tsunami.

Imprezy odbyły się w nowoczesnej Hali sportowej OSiR przy Zespole Szkół nr 111, Warszawa Falenica, ul. Poezji 5

Organizatorzy: Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, Federacja Karate Tsunami Renmei, Honbu Dojo (Centralna Szkoła) Karate Tsunami, Urząd Dzielnicy Warszawa Wawer (ponadto Sponsor Główny), Firma Digimes - Robert Kościesza, Warszawa (ponadto Sponsor Główny) , Firma WANGO - Małgorzata Kościesza, Warszawa, Drukarnia Printer - Janusz Popiołek, Warszawa (ponadto Sponsor Główny), Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Warszawa Wawer, Zespół Szkół przy ul. Poezji 5 w Warszawie.

Na Mistrzostwach Polski w Warszawie zgromadzili się wybrani przedstawiciele różnych ośrodków Karate Tsunami, w tym 30. posiadaczy stopni mistrzowskich Karate Tsunami oraz 10. mistrzów innych stylów (Vinh Xuan, Pak hok Kung-fu, Tang Soo Do, Judo, Jiu-jitsu i innych). Sytuacja ta jest ewenementem i stanowi pozytywne wyróżnienie w sztukach walki w Polsce. Zgodnie z harmonogramem VI Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami odbywały się w sobotę i niedzielę 23-24 października 2010 roku. Jak przystało na Mistrzostwa Polski, zawodnicy walczyli bardzo dzielnie i z wielkim zaangażowaniem. W związku z tym sędziowie planszowi musieli wykazywać się dużą przytomnością, aby we właściwym momencie rozdzielać walczących.

W niedzielę 24 października, w części głównej o godz. 11 Mistrzostwa Polski Karate Tsunami otworzył założyciel stylu Karate Tsunami i równocześnie prezes Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki soke Ryszard Murat 10 dan. Mistrzostwa Polski swą obecnością uświetnili: mistrz Andrzej Witkowicz 5 dan judo i 8 dan jiu-jitsu (Polski Związek Judo, b. trener kadry narodowej w judo), mistrz Krzysztof Wasiak 8 dan jiu-jitsu goshin-ryu (mianowany na piśmie przez zmarłego wielkiego mistrza Krzysztofa Kondratowicza 12 dan swym zastępcą w organizacji Polskie Centrum Jiu-jitsu Goshin-ryu), mistrz Jarosław Duczmalewski 8 dan (szef Systemu Czerwonego Feniksa, skarbnik Zarządu Głównego Federacji), ksiądz generał brygady O. Grzegorz Badziąg OFMCap. 5 dan (Krosno, kapelan Mistrzostw i Federacji Karate Tsunami Renmei), Jego Ekscelencja Ambasador Wietnamu w RP Nguyen Hoang, wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi, szef stylu vinh xuan, posiadacz najwyższego stopnia mistrzowskiego w Wietnamie), Truong Anh Tuan (Warszawa, kierownik polskiego oddziału stylu vinh xuan, członek Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce). Swą obecnością zaszczycili Mistrzostwa Polski Karate Tsunami współorganizatorzy tej imprezy - najwyżsi rangą przedstawiciele władz Dzielnicy Warszawa Wawer (w której mieści się siedziba Honbu Dojo Centralnej Szkoły Karate Tsunami i siedziba Federacji, i w której odbyły się Mistrzostwa): Burmistrz Przemysław Zaboklicki i Przewodniczący Rady Dzielnicy Norbert Szczepański. W swych wystąpieniach obaj pogratulowali obecnym tak imponującej imprezy sportowej.

Po otwarciu Mistrzostw Polski Karate Tsunami odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatu przyznającego zaszczytny tytuł Prezydenta – Patriarchy Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki wielkiemu mistrzowi wietnamskiemu Nguyen Ngoc Noi, posiadaczowi najwyższego w Wietnamie stopnia mistrzowskiego 10 dan.

Tytuł Prezydenta – Patriarchy przyznawany jest wyłącznie osobom posiadającym najwyższy stopień mistrzowski 10 dan i mającym niepodważalny dorobek szkoleniowo-sportowy w postaci Szkoły, sekcji, uczniów, publikacji szkoleniowych i innych osiągnięć. Uroczystość tę zaszczycił obecnością Jego Ekscelencja Ambasador Wietnamu w RP Nguyen Hoang jako oficjalny przedstawiciel Wietnamu. Świadczy to o powadze uroczystości oraz zażyłych kontaktach polsko-wietnamskich. W trakcie wręczenia tego certyfikatu zabrzmiał hymn Wietnamu, co jeszcze bardziej podniosło rangę tej uroczystości. Po wręczeniu certyfikatu Jego Ekscelencja Ambasador Wietnamu w RP Nguyen Hoang wygłosił do obecnych bardzo rzeczowe przemówienie. Potem wielki mistrz stylu vinh xuan z Wietnamu Nguyen Ngoc Noi 10 dan i Jego Ekscelencja Ambasador Wietnamu w RP Nguyen Hoang uroczyście wręczyli założycielowi stylu Karate Tsunami soke Ryszardowi Murat 10 dan wspaniały okolicznościowy sztandar jedwabny od szkoły Viet Nam Vinh Xuan Gia Quyen - w dowód uznania wysokiego poziomu technicznego i organizacyjnego, który przejawiał się w omawianych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami. Następnie kilkunastu mistrzów Karate Tsunami, którym w ciągu ostatnich miesięcy soke Ryszard Murat 10 dan przyznał wyższe stopnie mistrzowskie, otrzymało certyfikaty potwierdzające te stopnie.

Certyfikaty te otrzymali:
7 dan i tytuł shihan - Tadeusz Ryniec, lat 44, Kutno, informatyk,
5 dan i tytuł kyoshi - Grzegorz Badziąg, lat 45, Krosno, ksiądz rzymskokatolicki, generał brygady,
4 dan i tytuł renshi - Sławomir Graff, lat 34, Bolesławiec, pracownik Prokuratury,
4 dan i tytuł renshi - Jacek Łukawczyk, lat 44, Kutno, właściciel firmy,
4 dan i tytuł renshi - Maciej Misztal, lat 51, kardiolog, b. ordynator, obecnie właściciel przychodni,
4 dan i tytuł renshi - Konrad Urbanek, lat 39, Warszawa, bankowiec,
3 dan i tytuł meijin - Andrzej Misztal, lat 45, Kutno, kierowca,
3 dan i tytuł meijin - Jan Najberg, lat 49, Kutno, dyrektor ogólnopolskiej firmy ochrony osób i mienia,
2 dan i tytuł sensei - Tadeusz Kuźmiński, lat 45, Kutno, specjalista ds. ochrony osób i mienia,
2 dan i tytuł sensei - Janusz Popiołek, lat 42, Warszawa, właściciel drukarni,
1 dan i tytuł sensei - Artur Chalatjan, lat 27, Erewań Armenia, specjalista ds. ochrony osób,
1 dan i tytuł sensei - Grzegorz Gradowski, lat 42, Konin, funkcjonariusz Policji (major, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego),
1 dan i tytuł sensei - Bogdan Marcinkowski, lat 36, Staroźreby Polska - Drogheda Irlandia.
Certyfikaty na wyższe stopnie mistrzowskie wręczyli mistrzom Karate Tsunami: założyciel stylu Karate Tsunami soke Ryszard Murat 10 dan, wielki mistrz stylu vinh xuan Nguyen Ngoc Noi 10 dan oraz najwyżsi rangą przedstawiciele władz Dzielnicy Warszawa Wawer: Burmistrz Przemysław Zaboklicki i Przewodniczący Rady Dzielnicy Norbert Szczepański.

Następnie w ramach Taikai Zjazdu odbył się stosunkowo krótki, 25-minutowy trening z udziałem obecnych mistrzów i startujących zawodników, który zrobił na widzach ogromne wrażenie. Potem, o godz. 12 odbyły się pojedynki finałowe w 12. kategoriach wybranych w walkach eliminacyjnych, które przeprowadzano przez całą sobotę 23 października 2010 roku. Te walki finałowe specjalnie przeniesiono na niedzielę, na część główną – najbardziej widowiskową część Mistrzostw Polski.

W konkurencji Sumo-grappling w kategorii kadetów kobiet zmierzyły się:
Paulina Mizera (Bytom), która zdobyła I miejsce,
Pola Bińkowska (Warszawa Honbu Dojo), która zdobyła II miejsce.
W konkurencji Makiwara-kumite w kategorii juniorów starszych zmierzyli się:
Mateusz Murat (Warszawa Honbu Dojo), który zdobył I miejsce,
Bartłomiej Dybcio (Warszawa Pak hok Kung-fu), który zdobył II miejsce.
W konkurencji Makiwara-kumite w kategorii seniorów zmierzyli się:
Jacek Borek (Warszawa Honbu Dojo), który zdobył I miejsce,
Mikołaj Rogóż (Warszawa Pak hok Kung-fu), który zdobył II miejsce.
W konkurencji Makiwara-kumite w kategorii juniorów starszych zmierzyli się:
Mateusz Murat (Warszawa Honbu Dojo), który zdobył I miejsce,
Bartłomiej Dybcio (Warszawa Pak hok Kung-fu), który zdobył II miejsce.
W konkurencji Tokui-kata mistrzów mieli zmierzyć się:
sensei Maciej Rogosz 1 dan (Warszawa Honbu Dojo), który zdobył I miejsce,
kyoshi Daniel Bogusz 5 dan (Łowicz), który oddał miejsce walkowerem, wskutek czego zdobył II miejsce.

W konkurencji Kata Karate Tsunami indywidualnie w kategorii juniorów starszych zmierzyli się:
Mateusz Murat (Warszawa Honbu Dojo), który zdobył I miejsce,
Michał Żelechowski (Staroźreby), który zdobył II miejsce.
W konkurencji Kata Karate Tsunami indywidualnie w kategorii mistrzów zmierzyli się:
sensei Krzysztof Kaźmierczak 1 dan (Kutno), który zdobył I miejsce,
sensei Jarosław Wadelski 2 dan (Konin), który zdobył II miejsce.
W konkurencji Kata Karate Tsunami drużynowo w kategorii seniorów zmierzyły się:
drużyna ośrodka Staroźreby (w składzie: Bogdan Marcinkowski, Krzysztof Szymborski, Michał Żelechowski) , która zdobyła I miejsce,
drużyna ośrodka Kutno (w składzie: Emilian Fajkowski, Łukasz Miksztal, Magda Wasiak), która zdobyła II miejsce.
W konkurencji Kata Karate Tsunami drużynowo w kategorii mistrzów zmierzyły się:
drużyna ośrodka Płóck-Staroźreby (w składzie: sensei Robert Wółkiewicz 2 dan, sensei Bogdan Marcinkowski 1 dan, Krzysztof Szymborski) , która zdobyła I miejsce,
drużyna ośrodka Łowicz (w składzie: kyoshi Daniel Bogusz 5 dan, sensei Piotr Sumiński 1 dan, Łukasz Szczepanik), która zdobyła II miejsce.
W konkurencji Full-contact kumite w kategorii seniorów mężczyzn zmierzyli się:
Michał Jankowski (Kutno), który zdobył I miejsce,
Łukasz Mielczarek (Staroźreby), który zdobył II miejsce.
W konkurencji Full-contact kumite w kategorii seniorów kobiet zmierzyły się:
Aleksandra Szymczak (Warszawa Pak hok Kung-fu), która zdobyła I miejsce,
Magda Wasiak (Kutno), która zdobyła II miejsce.
W konkurencji Full-contact kumite w kategorii mistrzów zmierzyli się:
sensei Artur Chalatjan 1 dan (Warszawa Honbu Dojo), który zdobył I miejsce,
sensei Marek Leszczyński 1 dan (Kutno), który zdobył II miejsce.

Najwięcej emocji wzbudzały jak zwykle pojedynki w formule Full-contact kumite, prowadzone w specjalnych zbrojach. W konkurencji tej zawodnicy mogą wykonywać wszystkie techniki z pełną siłą i we wszystkie części ciała z wyjątkiem kręgosłupa i kolan (których zbroje nie chronią).Pojedynek finałowy w konkurencji Full-contact kumite w kategorii mistrzów (osób posiadających stopnie mistrzowskie) stoczyli: sensei Artur Chalatjan 1 dan (Erewań, Armenia, występujący w barwach drużyny Honbu Dojo Warszawa) i sensei Marek Leszczyński 1 dan (Oslo, Norwegia, występujący w barwach drużyny Tsunami Kutno). Po niezwykkle zaciętej walce zwyciężył Artur Chalatjan.Pojedynek finałowy w konkurencji Full-contact kumite w kategorii seniorów (osób w wieku 18-49 lat) stoczyli: Michał Jankowski (Kutno) i Łukasz Mielczarek (Staroźreby). Po bardzo ciężkiej walce zwyciężył Michał Jankowski. W konkurencji Kata Tsunami drużynowo w kategorii mistrzów w finale zmierzyły się drużyny ośrodków: Łowicz (w składzie: kyoshi Daniel Bogusz 5 dan, sensei Piotr Sumiński 1 dan, sempai Łukasz Szczepanik 3 kyu) i Płock-Staroźreby. Po pięknych pokazach kata (form walki z kilkoma napastnikami) oraz bunkai (interpretacji tych form) zwyciężyła połączona drużyna Płock-Staroźreby (w składzie: sensei Robert Wółkiewicz 2 dan - Płock, sensei Bogdan Marcinkowski 1 dan - Staroźreby i Krzysztof Szymborski - Staroźreby). Po raz kolejny ekipa Centralnej Szkoły Karate Tsunami (Honbu Dojo) z Warszawy Radości zdobyła I miejsce w klasyfikacji drużynowej. Pomimo wielkiej konkurencji ze strony innych ośrodków, jej reprezentanci zdobyli wiele medali udowadniając, że prezentują najwyższy poziom. Podnieść należy, że w Mistrzostwach Polski Karate Tsunami stratują tylko starannie wyselekcjonowani zawodnicy, którzy przeszli wcześniejsze eliminacje klubowe.
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:
1. Warszawa Tsunami Honbu Dojo – punktów 65
2. Staroźreby Tsunami – punktów 61
3. Kutno Tsunami – punktów 39
4. Bytom Tsunami – punktów 29
5. Krosno Tsunami – punktów 28
6. Łowicz Tsunami – punktów 25
7. Warszawa Pak hok Kung-fu – punktów 17
8. Pilawa Tsunami – punktów 5
9. Gdańsk Tsunami – punktów 4
10. Płock Tsunami – punktów 3
11. Konin Tsunami – punktów 2
12. Bolesławiec Tsunami - punktów 1
13. Olsztyn Tsunami – punktów 1
14. Gorzów Wielkopolski Tsunami – punków 0

Ponadto w Mistrzostwach i Taikai Zjeździe Mistrzów wzięli udział reprezentanci z następujących ośrodków: Biała Podlaska Tsunami, Łęczyca Tsunami, Żychlin Tsunami, Warszawa UKS "Centrum" Tsunami.Łącznie w obu imprezach uczestniczyli reprezentanci 18 ośrodków z całego kraju. Tradycyjnym zakończeniem Mistrzostw była uroczysta dekoracja medalami zwyciezców. Medale wręczała Komisja w składzie: wielki mistrz stylu vinh xuan Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi), kapelan Mistrzostw Polski ksiądz generał brygady O. Grzegorz Badziąg OFMCap. 5 dan (Krosno), lekarz Mistrzostw Polski dr n. med. Maciej Misztal 4 dan (Kutno) i mistrz Jarosław Duczmalewski 8 dan (Warszawa, lider Systemu Czerwonego Feniksa, skarbnik Zarządu Głównego Federacji). Po uroczystym wręczeniu medali głos zabrał współorganizator Mistrzostw Polski i ich uważny obserwator Janusz Olędzki - Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Dzielnicy Warszawa Wawer, któremu podlega Ośrodek Sportu i Rekreacji i jego Hala sportowa przy ul. Poezji 5. W swoim wystąpieniu podsumował on Mistrzostwa Polski Karate Tsunami jako imponującą i użyteczną społecznie imprezę sportową, przeprowadzoną niezwykle sprawnie. Stwierdził, że wywarła na nim duże i pozytywne wrażenie, i w imieniu władz sportowych Dzielnicy złożył zaproszenie do organizacji w przyszłości takich Mistrzostw Polski w tej samej Hali sportowej. Warto dodać, że w niedzielę 24 października 2010 roku o godz. 8:00 w kościele parafialnym w Warszawie Radości przy ul. Wilgi (właściwym dla Honbu Dojo - Centralnej Szkoły Karate Tsunami) odbyła się Msza św. związana z opisywanymi imprezami sportowymi. Odprawił ją kapelan Mistrzostw Polski Karate Tsunami ksiądz generał brygady O. Grzegorz Badziąg OFMCap. 5 dan (Krosno).Mistrzostwa Polski Karate Tsunami są jedyną imprezą sportów walki w Polsce, która posiada własnego kapelana, zaś Honbu Dojo - Centralna Szkoła Karate Tsunami w Warszawie jest jedynym klubem sportów walki w Polsce, poświęconym przez księdza rzymskokatolickiego.
WYNIKI SZCZEGÓŁOWE
MAKIWARA-KUMITE – kadeci mężczyźni:
1. Kulisz Kamil – Bytom (punktów 3)
2. Białecki Michał – Pilawa (punktów 2)
3. Bartoszewski Mateusz - Pilawa (punktów 1)
4. Książek Maciej – Bytom/Piekary Śląskie
5. Sulbiński Jakub - Pilawa
6. Szajna Łukasz - Krosno
7. Górski Przemysław - Pilawa
8. Kiljan Łukasz – Warszawa Honbu Dojo
MAKIWARA-KUMITE – kadeci kobiety:
1. Mizera Paulina – Bytom/Piekary Śląskie (punktów 3)
2. Bińkowska Pola – Warszawa Honbu Dojo (punktów 2)
3. Poradyło Aleksandra - Krosno (punktów 1)
4. Wietecha Julia - Krosno
MAKIWARA-KUMITE – juniorzy młodsi mężczyźni:
1. Siejka Filip – Łowicz (punktów 3)
2. Jaworski Damian– Pilawa (punktów 2)
3. Strzelec Krzysztof - Kutno (punktów 1)
4. Mrozik Michał - Kutno
5. Sznajder Jakub - Krosno
6. Boda Hubert – Warszawa Honbu Dojo i Mączyński Mieszko - Krosno (ex aequo)
7. Górski Paweł - Pilawa, Kawa Przemysław – Bytom i Sierota Mateusz – Łowicz (ex aequo)
8. Balas Szymon - Pilawa i Honisz Kamil – Bytom (ex aequo)
9. Kilian Szymon - Warszawa
MAKIWARA-KUMITE – juniorzy młodsi kobiety:
1. Kulikowska Marta – Warszawa Pak hok Kung-fu (punktów 3)
3. Kliber Katarzyna - Bytom (punktów 2)
MAKIWARA-KUMITE – juniorzy mężczyźni:
1. Natkowski Adam – Staroźreby (punktów 3)
2. Fajkowski Emilian – Kutno (punktów 2)
3. Fajkowski Marcel – Kutno (punktów 1)
4. Borkowski Andrzej – Warszawa Honbu Dojo
MAKIWARA-KUMITE – juniorzy starsi mężczyźni:
1. Murat Mateusz – Warszawa Honbu Dojo (punktów 3)
2. Dybcio Bartłomiej – Warszawa Pak hok Kung-fu (punktów 2)
3. Lewandowski Piotr – Staroźreby (punktów 1)
MAKIWARA-KUMITE – juniorzy starsi kobiety:
1. Kulikowska Katarzyna – Warszawa Pak hok Kung-fu (punktów 3)
MAKIWARA-KUMITE – seniorzy mężczyźni:
1. Borek Jacek– Warszawa Honbu Dojo (punktów 3)
2. Rogóż Mikołaj – Warszawa Pak hok Kung-fu (punktów 2)
3. Szulc Jakub – Warszawa Pak hok Kung-fu (punktów 1)
4. Mielczarek Łukasz – Staroźreby i Siulkowski Łukasz - Staroźreby (ex aequo)
MAKIWARA-KUMITE – seniorzy kobiety:
1. Szymczak Aleksandra – Warszawa Pak hok Kung-fu (punktów 3)
MAKIWARA-KUMITE – seniorzy starsi:
1. Chodorek Piotr – Warszawa Honbu Dojo (punktów 3)
2. Pepławski Bogdan - Staroźreby (punktów 2)
3. Krupienicz Andrzej – Warszawa Honbu Dojo (punktów 1)
4. Matrejek Aleksander – Gorzów Wielkopolski

MAKIWARA-KUMITE – mistrzowie:
1. Sumiński Piotr – Łowicz (punktów 3)
2. Chalatjan Artur – Warszawa Honbu Dojo (punktów 2)
3. Górecki Piotr – Olsztyn (punktów 1)
RENRAKU-WAZA – juniorzy młodsi (kobiety i mężczyźni):
1. Siejka Filip – Łowicz (punktów 3)
2. Poddenek Klaudia – Staroźreby (punktów 2)
3. Boda Hubert – Warszawa Honbu Dojo (punktów 1)
SUMO-GRAPPILNG - kadeci kobiety:
1. Mizera Paulina – Bytom/Piekary Śląskie (punktów 3)
2. Bińkowska Pola – Warszawa Honbu Dojo (punktów 2)
3. Poradyło Aleksandra - Krosno (punktów 1)
4. Wietecha Julia - Krosno
SUMO-GRAPPILNG - kadeci mężczyźni:
5. Kulisz Kamil – Bytom (punktów 3)
6. Szajna Łukasz – Krosno (punktów 3)
7. Książek Maciej – Bytom/Piekary Śląskie (punktów 1)
SUMO-GRAPPILNG – juniorzy młodsi mężczyźni:
1. Boda Hubert – Warszawa Honbu Dojo (punktów 3)
2. Sznajder Jakub - Krosno (punktów 2)
3. Koniarek Maciej - Kutno (punktów 1)
4. Sierota Mateusz - Łowicz
5. Siejka Filip – Łowicz
6. Kawa Przemysław – Bytom
7. Honisz Kamil – Bytom
8. Kiljan Szymon – Warszawa Honbu Dojo
9. Strzelec Krzysztof – Kutno
10. Mrozik Michał - Kutno

SUMO-GRAPPILNG – juniorzy młodsi kobiety:
1. Kliber Katarzyna – Bytom (punktów 3)
2. Poddenek Klaudia – Staroźreby (punktów 2)
YAKUSOKU-KUMITE – juniorzy:
1. Natkowski Adam i Żelechowski Michał - Staroźreby (punktów 3 + 3)
YAKUSOKU-KUMITE – juniorzy starsi:
1. Korab Szymon i Zajdel Maciej - Krosno (punktów 3 + 3)
YAKUSOKU-KUMITE – seniorzy:
1. Fajkowski Emilian i Miksztal Łukasz – Kutno (punktów 3 + 3)
2. Nolewajka Anna i Wrodarczyk Daniel – Bytom (punktów 2 + 2)
3. Heince Adam i Szczepanik Łukasz Łowicz (punktów 1 + 1)
4. Borek Jacek i Murat Mateusz – Warszawa Honbu Dojo
YAKUSOKU-KUMITE – seniorzy starsi (powyżej lat 50):
1. Bogdan Marcinkowski i Bogdan Pepławski – Staroźreby (punktów 3 + 3)
YAKUSOKU-KUMITE – mistrzowie:
1. Murat Mateusz i Rogosz Maciej – Warszawa Honbu Dojo (punktów 3 + 3)
JIYU-KUMITE – juniorzy:
1. Fajkowski Emilian – Kutno (punktów 3)
2. Borkowski Andrzej - Warszawa Honbu Dojo (punktów 2)
JIYU-KUMITE – juniorzy starsi:
1. Murat Mateusz – Warszawa Honbu Dojo (punktów 3)
JIYU-KUMITE – seniorzy:
1. Heince Adam – Łowicz (punktów 3)
2. Borek Jacek – Warszawa Honbu Dojo (punktów 2)
3. Solarski Tomasz - Gdańsk (punktów 1)
JIYU-KUMITE – seniorzy:
1. Chodorek Piotr - Warszawa Honbu Dojo (punktów 3)
2. Krupienicz Andrzej - Warszawa Honbu Dojo (punktów 2)
3. Stano Roman - Warszawa Honbu Dojo (punktów 1)
JIYU-KUMITE – mistrzowie:
1. Bogusz Daniel - Łowicz (punktów 3)
2. Rogosz Maciej – Warszawa Honbu Dojo (punktów 2)
3. Graff Sławomir – Bolesławiec (punktów 1)
TOKUI-KATA – juniorzy mężczyźni:
1. Borkowski Andrzej - Warszawa (punktów 3)
2. Pepławski Michał - Staroźreby (punktów 2)
3. Barański Wojciech - Krosno (punktów 1)
TOKUI-KATA – juniorzy kobiety:
1. Nolewajka Anna - Bytom (punktów 3)
TOKUI-KATA – juniorzy starsi:
1. Murat Mateusz – Warszawa Honbu Dojo (punktów 3)
2. Żelechowski Michał – Staroźreby (punktów 2)
3. Korab Szymon – Krosno (punktów 1)
TOKUI-KATA – seniorzy:
1. Borek Jacek - Warszawa Honbu Dojo (punktów 3)
2. Solarski Tomasz - Gdańsk (punktów 2)
TOKUI-KATA – seniorzy starsi (powyżej 50 lat):
1. Stano Roman – Warszawa Honbu Dojo (punktów 3)
2. Chodorek Piotr - Warszawa Honbu Dojo (punktów 2)
3. Krupienicz Andrzej – Warszawa Honbu Dojo (punktów 1)
TOKUI-KATA – mistrzowie:
1. Bogusz Daniel - Łowicz (punktów 3)
2. Rogosz Maciej – Warszawa Honbu Dojo (punktów 2)
3. Marcinkowski Bogdan - Staroźreby (punktów 1)
4. Wółkiewicz Robert – Płock

5.. Chalatjan Artur – Warszawa Honbu Dojo
KATA TSUNAMI – juniorzy:
1. Fajkowski Emilian – Kutno (punktów 3)
2. Barański Wojciech - Krosno (punktów 2)
3. Rączka Kamil - Krosno (punktów 1)
KATA TSUNAMI – juniorzy starsi:
1. Murat Mateusz – Warszawa Honbu Dojo (punktów 3)
2. Żelechowski Michał - Staroźreby (punktów 2)
3. Korab Szymon - Krosno (punktów 1)
4. Zajdel Michał - Krosno
KATA TSUNAMI – seniorzy mężczyźni:
1. Miksztal Łukasz – Kutno (punktów 3)
2. Szymborski Krzysztof – Staroźreby (punktów 2)
3. Wrodarczyk Daniel - Bytom (punktów 1)
KATA TSUNAMI – seniorzy kobiety:
1. Wasiak Magda – Kutno (punktów 3)
KATA TSUNAMI – mistrzowie:
1. Kaźmierczak Krzysztof – Kutno (punktów 3)
2. Wadelski Jarosław – Konin (punktów 2)
3. Marcinkowski Bogdan – Staroźreby (punktów 1)
4. Wółkiewicz Robert – Płock
5. Rogosz Maciej – Warszawa Honbu Dojo
KATA TSUNAMI DRUŻYNOWO – juniorzy:
1.drużyna Staroźreby w składzie: (punktów 3 + 3 + 3)
a) Natkowski Adam
b) Pepławski Michał
c) Żelechowski Michał
KATA TSUNAMI DRUŻYNOWO – juniorzy starsii:
1.drużyna Krosno w składzie: (punktów 3 + 3 + 3)
a) Korab Szymon
b) Rączka Kamil
c) Zajdel Maciej
KATA TSUNAMI DRUŻYNOWO – seniorzy:
1.drużyna Staroźreby w składzie: (punktów 3 + 3 + 3)
a) Marcinkowski Bogdan
b) Szymborski Krzysztof
c) Żelechowski Michał
2.drużyna Kutno w składzie: (punktów 2 + 2 + 2)
a) Fajkowski Emilian
b) Miksztal Łukasz
c) Wasiak Magda

KATA TSUNAMI DRUŻYNOWO – mistrzowie:
1.drużyna Płock-Staroźreby w składzie: (punktów 3 + 3 + 3)
a) Marcinkowski Bogdan - Staroźreby
b) Szymborski Krzysztof - Staroźreby
c) Wółkiewicz Robert - Płock
2.drużyna Łowicz w składzie: (punktów 2 + 2 + 2)
a) Bogusz Daniel
b) Sumiński Piotr
c) Szczepanik Łukasz
FULL-CONTACT KUMITE – seniorzy mężczyźni:
1. Jankowski Michał - Kutno (punktów 3)
2. Mielczarek Łukasz – Staroźreby (punktów 2)
3. Solarski Tomasz - Gdańsk (punktów 1)
FULL-CONTACT KUMITE – seniorzy kobiety:
1. Szymczak Aleksandra – Warszawa Pak hok Kung-fu (punktów 3)
2. Wasiak Magda – Kutno (punktów 2)
FULL-CONTACT KUMITE – mistrzowie:
1. Chalatjan Artur – Warszawa Honbu Dojo (punktów 3)
2. Leszczyński Łukasz - Kutno (punktów 2)

Bardzo ciekawa impreza sportowa. Karate jego różne odmiany jest coraz bardziej popularne w naszym kraju. Niewatpliwym sukcesem jest duży udział młodzieży - a oto przecież chodzi.

Sport

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!