Gremium Ekspertów Turystyki to wydarzenie naukowo-branżowe, a tegoroczna edycja skierowana jest do kilku konkretnych grup odbiorców i poruszy wiele ważnych tematów.

Gremium Ekspertów Turystyki to wydarzenie naukowo-branżowe, a tegoroczna edycja skierowana jest do kilku konkretnych grup odbiorców i poruszy wiele ważnych tematów.
Czego możemy się spodziewać?
Przede wszystkim przez trzy dni Gremium poruszany będzie temat turystyki w zintegrowanym systemie kwalifikacji (Sektorowa Ramy Kwalifikacji dla Turystyki). I tak znajdziemy blok poświęcony hotelarstwu jako elementowi kształcenia zarówno przez szkoły średnie, zawodowe jak i wyższe. Ten panel skierowany jest do uczelni wyższych, dyrektorów i nauczycieli szkół kształcących kierunki hotelarskie oraz samych hotelarzy. Liczymy na międzyśrodowiskową dyskusję, w wyniku której wypracujemy wspólne oczekiwania oraz potrzeby zarówno wśród nauczycieli jak i przyszłych pracodawców. Temat Ramy zostanie również poruszony w gronie przewodników i pilotów, oraz osób zaangażowanych w kształcenie obsługi ruchu turystycznego.
Zarządzanie kryzysowe w hotelarstwie
Obszerny blok poświęcony będzie bezpieczeństwu w hotelach i innych obiektach noclegowych w szczególności w sytuacjach kryzysowych. Jak zabezpieczyć obiekt, pracowników, klientów czy majątek? Jak zarządzać obiektem w sytuacjach kryzysowych? Jakie są uwarunkowania prawne względem bezpieczeństwa? Tematyka ta zostanie poprowadzona przez doświadczonych hotelarzy, będzie więc można poznać sprawdzone sposoby, wymienić spostrzeżenia oraz w przypadku nowych obiektów dowiedzieć się jak robią to Ci, którzy na rynku są już dłużej.
Forum współpracy JST – NGO w sektorze turystyki
Kolejnym całym blokiem tematycznym podczas Gremium będzie współpraca NGO i JST. Podczas paneli dyskusyjnych poruszony zostanie m.in. temat Lokalnych Organizacji Turystycznych i ich współpracy z gminami. Czy jest to typ organizacji potrzebny, czy raczej powinien ulec rozwiązaniu? Jeśli warto utrzymać, to czy należy go wspierać? A jeśli wspierać, to jak i przez kogo? Czy alternatywnymi organizacjami dla LOTów mogą być Lokalne Grupy Działania? Czy mogą przejąć rolę LOTów? Na te i wiele innych pytań związanych z organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze turystyki będziemy rozmawiać z przedstawicielami zarówno tych organizacji, jak i przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego. W tej części zaprezentowane zostaną również szczegółowe informacja nt. turystyki w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 i to zarówno w kontekście programów finansowych na poziomie UE np. program COSME jak i programów operacyjnych krajowych.
Wyzwania współczesnej turystyki – Polska za 20 lat.
Ten blok to debata w gronie branżowych ekspertów i naukowców nad przyszłością turystyki i jej rozwoju w Polsce. To próba odpowiedzenia jaka będzie nasza branża za 20 lat i co należy robić aby się tam znaleźć. Ta debata podzielona będzie na trzy osobne panele:
Prace badawcze młodych pracowników nauk o turystyce.
Stałym punktem programu GREMIUM jest też przegląd dorobku naukowego młodych pracowników nauki, z najlepszych polskich uczelni, zajmujących się tematyką sektora turystyki.


Szczegółowy program VII GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI znajduje się na stronie – www.gremium.forumturystyki.pl .

Cywilizacja

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!