W dniach 6-10 listopada w Sejmie RP prezentowana była wystawa poświęcona Henrykowi Sienkiewiczowi przygotowana przez Muzeum Narodowe w Kielcach we współpracy z Główną Biblioteką Lekarską w Warszawie. Obecnie dostępna będzie w Kordegardzie.

Z inicjatywy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, będącego oddziałem Muzeum Narodowego w Kielcach oraz Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie została przygotowana wystawa „Henryk Sienkiewicz i wpływ jego twórczości na postawy patriotyczne młodzieży w czasie II wojny światowej”. Ekspozycja po uroczystym otwarciu w dniu 6 listopada była prezentowana w hallu głównym na pierwszym piętrze w gmachu Sejmu RP do 10 listopada, a następnie została udostępniona w warszawskiej Kordegardzie. Honorowy patronat nad wystawą objęła marszałek Ewa Kopacz.

Ekspozycja służy przypomnieniu sylwetki pisarza, którego tak twórczość, jak i działalność społeczna odegrała kluczową rolę w odzyskaniu przez Polskę państwowości po 123 latach niewoli. Nie bez powodu zatem zaistniała w przededniu tegorocznego Święta Niepodległości. W tym kontekście wskazuje Henryka Sienkiewicza jako przewodnika patriotyzmu na drodze do wolności oraz w okresie pokoju. Stała się też formą uczczenia przypadającej w październiku tego roku 55. rocznicy otwarcia muzeum w Oblęgorku, służąc promocji jego zbiorów.

O symbolicznym znaczeniu pałacyku w Oblęgorku mówiła podczas wernisażu Agnieszka Kowalska-Lasek, kierownik Muzeum im. Henryka. Sienkiewicza w Oblęgorku, podkreślając fakt, że miejsce to przypomina szczytną, godną naśladowania kartę historii Polski. Powiedziała: „Oblęgorek to miejsce szczególne, będące symbolem jedności wszystkich Polaków, którzy rozdarci między zaborców, potrafili się zjednoczyć w imię wspólnego celu, którym było uhonorowanie człowieka nazwanego „ojcem narodu". Zaznaczyła, że współcześnie w przeciwieństwie do sytuacji sprzed kilku lat dostrzega potrzebę przypominania o postaci Sienkiewicza, gdyż młode pokolenie nie przejawia zainteresowania literaturą.

Najistotniejszym przekazem ekspozycji jest więc przypomnienie sylwetki Henryka Sienkiewicza jako niezwykłego człowieka, wybitnego pisarza, niestrudzonego społecznika i wzorowego patrioty. Wystawa zwraca uwagę na fakt, iż pisarz stanowił niekwestionowany autorytet dla szeregu pokoleń w czasach niewoli, podczas pierwszej i drugiej wojny światowej, a także po jej zakończeniu. Jej edukacyjnym celem jest uświadomienie doniosłości roli autorytetu Henryka Sienkiewicza również dziś, 97 lat po śmierci pisarza.

Przedsięwzięcie wystawowe jest także bez wątpienia wyrazem starań o to, by zbliżający się rok 2016, rok wielkich rocznic: 170 urodzin i 100 rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza, a także 130 rocznicy ukończenia Potopu i 120 Quo vadis?, książek, które odegrały istotną rolę w dziejach narodu oraz na trwałe wpisały się w kulturę polską, uczynić Rokiem Henryka Sienkiewicza.

Marszałek Sejmu, Ewa Kopacz, otwierając wystawę Sienkiewiczowską, zaznaczyła jej podstawowy przekaz, jakim jest dany przez pisarza, a także przez jego czytelników przykład patriotyzmu. W przemówieniu podkreśliła fakt utożsamiania się bojowników o wolność ojczyzny z bohaterami Sienkiewiczowskimi poprzez przyjmowanie ich imion jako pseudonimów.

Ewa Kopacz powiedziała: „To piękne słowo patriotyzm oznacza miłość do ojczyzny. Miłość, która wszystko znosi i wszystko przetrzyma, pozwala położyć na szali własną pomyślność, a nawet własne życie”. Zaznaczyła, że wielu żołnierzy podążało szlakiem Sienkiewiczowskich bohaterów: „Zbyszko z Bogdańca, Jan Skrzetuski, Andrzej Kmicic, Michał Wołodyjowski to bohaterowie zbiorowej wyobraźni kolejnych pokoleń, którzy uosabiali cnoty takie jak dzielność, męstwo, szlachetność, poświęcenie, a wszystko to kładli w darze na ołtarzu ojczyzny”.

O ponadczasowości drogowskazu danego przez autora Trylogii zaświadczają jego potomkowie, reprezentowani na otwarciu wystawy przez najstarszą wnuczkę, panią Jadwigę Sienkiewicz oraz prawnuków: Annę, Jerzego, Michała, Katarzynę. Znaczenie ich obecności podczas uroczystości zaakcentował dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach, Roman Kotowski. Obywatelską służbę rodziny Sienkiewiczów prezentowała przed rokiem inna wystawa kielecka, ukazująca podążanie potomków pisarza wykreśloną przez niego drogą.

Czytaj także: O wystawie „Rodzina Sienkiewiczów w służbie Ojczyźnie”

W uroczystym otwarciu Sienkiewiczowskiej wystawy w Sejmie w dniu 6 listopada oprócz potomków Henryka Sienkiewicza udział wzięli także m.in. wybitna edytorka korespondencji pisarza, prof. Maria Bokszczanin, p. o. dyrektora Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, Cezary Cybulski, parlamentarzyści ziemi świętokrzyskiej. Podczas uroczystości otwarcia wystawy Dyrektor Giermaziak wręczył Marszałek Sejmu Ewie Kopacz oraz Przewodniczącemu Komisji Obrony Narodowej Profesorowi Stefanowi Niesiołowskiemu medale za zasługi dla Głównej Biblioteki Lekarskiej.

Otwarcie wystawy w Sejmie zapoczątkuje jej wędrówkę. Ekspozycja będzie prezentowana w wielu miejscach Polski, przypominając sylwetkę pisarza, a także wpływ, jaki jego książki miały na społeczeństwo, na postawy patriotyczne Polaków. W Warszawie po uroczystej inauguracji w Sejmie RP zagości w Kordegardzie.

Zobacz film z uroczystości: Otwarcie Wystawy Sienkiewiczowskiej

Kultura

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!