Po raz dziesiąty w Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach w Sosnowcu, rozpoczęły się Podyplomowe Studia Ochrony Informacji Niejawnych i Administracji Bezpieczeństwa Informacji.

Studia powstały jako wyraz współpracy uniwersytetu i wydziału z Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych, którego prezes zarządu, płk rez. Mieczysław T. Koczkowski pełni funkcję koordynatora PSOIN.

Od roku 2003 w ramach studiów zrealizowano 2030 godzin zajęć dydaktycznych. Prowadziło je 50 renomowanych wykładowców z różnych dziedzin sekuritologii, teoretyków i doświadczonych praktyków. Dotychczas studia ukończyło 271 słuchaczy, pełniących obecnie prestiżowe i odpowiedzialne funkcje w pionach ochrony informacji niejawnych w urzędach państwowych, samorządowych, instytucjach publicznych oraz wielkich firmach i koncernach.

W działaniach edukacyjnych korzystano z merytorycznego wsparcia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

21 słuchaczy rozpoczęło naukę dzisiaj. Przybyli przedstawiciele władz miejskich Sosnowca i Siemianowic Śląskich oraz innych uczelni i instytucji: prof. Jadwiga Stawnicka i prof. Leszek Korzeniowski, szef European Association for Security. Odczytano adresy gratulacyjne nadesłane przez Piotra Uszoka, prezydenta Katowic oraz dr Aleksandrę Wentkowską, pełnomocnika terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich. W części uroczystej w problematykę organizacji i programu studiów wprowadził kierownik PSOIN, prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel.

W imieniu dotychczasowych absolwentów głos zabrała Elżbieta Bińczyk, akcentując wspaniałą atmosferę i wysoki poziom zajęć, na które składają się nie w tylko wykłady, seminaria, ćwiczenia, warsztaty, sesje ,ale i udział w kongresach, konferencjach, wyjazdach studyjnych, pokazach, targach, prezentacjach.

Dr Małgorzata Gajos dokonała prezentacji multimedialnej dotychczasowych osiągnięć studiów.

Wykład inauguracyjny, pt. „Główne tendencje i dylematy w zakresie ochrony informacji w przestrzeni publicznej”, wygłosił dr Andrzej Barcikowski, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Stwierdził on, że we współczesnym świecie dwa dobra są szczególnie pożądane: pieniądze, których zasób jest ograniczony oraz informacja, której ilość jest nieskończona. Podstawowa teza jaka się rysuje na świecie, brzmi: Coraz więcej jawności! Narasta zatem konflikt między tendencjami zmierzającymi do upowszechniania dostępu do informacji publicznych a koniecznością niezbędnej ochrony informacji prawnie niejawnych. Coraz większego znaczenia również ochrona tajemnic gospodarczych.

Uroczysta inauguracja studiów była znakomitą okazją do wyrażenia dowodów uznania przez władze Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych. Pamiątkowy certyfikat obchodzonego po raz pierwszy Dnia Ochrony Informacji Niejawnych otrzymał minister Andrzej Barcikowski.

Janusz Pilszak, redaktor naczelny miesięcznika „Europerspektywy” odebrał dyplom przyznania wyróżnienia specjalnego za popularyzację tematyki ochrony informacji. Złote Odznaki KSOIN otrzymali: Małgorzata Gajos i Zygmunt Wróbel.

Pamiątkowy album uniwersytecki od kierownictwa studiów wręczono Mieczysławowi T. Koczkowskiemu.

Odbyła się też promocja ksiązki: ”Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych. Materiały VIII Kongresu.

Zarejestruj się i napisz artykuł
Znajdź nas na Google+

Współautor artykułu:

  • Barbara Podgórska

Portfel

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!