Z początkiem 2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji regulujące zasady wywiązywania się z obowiązku meldunkowego.

W dokumencie z 29 września br. określone zostały wzory i sposoby wypełniania formularzy przy ubieganiu się o wymeldowanie i zameldowanie na czas stały i
czasowy. Przy zgłoszeniu wyjazdu za granicę i powrotu z wyjazdu trwającego dłużej niż 6 miesięcy.

Formularze wypełniane muszą być w języku polskim. Komputerowo lub pismem odręcznym, ale drukowanymi literami. Obowiązkowo kolorem niebieskim
lub czarnym.

Nie musimy już informować o stanie cywilnym, wykształceniu, stosunku do służby wojskowej. Potwierdzenie wiarygodności spoczywa na osobie zgłaszającej. Paragraf 5 Rozporządzenia mówi, że „dokumenty składane w formie elektronicznej są uwierzytelniane przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub certyfikatu podpisu osobistego, lub profilu zaufanego ePUAP”.

Przypomnijmy, że ePUAP to Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ułatwiająca załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem internetu zaś profil zaufany działa, po zalogowaniu się w systemie elektronicznej administracji, jako odręczny podpis.

Warto też pamiętać, że od 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej zobowiązane są do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej, a ich obsługa określona została w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r.

Cywilizacja

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!