W raporcie Światowego Indeksu Prześladowań 2016 możemy znaleźć podstawowe motywy prześladowań © https://www.easel.ly/
[2/6]

Najbardziej prześladowani cierpią po cichu

W raporcie Światowego Indeksu Prześladowań 2016 możemy znaleźć podstawowe motywy prześladowań.

2016 lat po narodzeniu Chrystusa chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie. Korea Północna, Irak, Erytrea, Afganistan, Syria i Pakistan to kraje, w których wyznawcy Chrystusa są najbardziej prześladowani.