Wezwanie związane z powszechnym obowiązkiem obrony © DariuszSankowski-Pixabay.com
[3/14]

Wezwanie związane z powszechnym obowiązkiem obrony

Jeżeli dostaniesz wezwanie do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony, pracodawca musi pozwolić ci wyjść z pracy na czas załatwienia sprawy.


Chcesz pracować jako kierowca? Zobacz oferty pracy na stronie lub w aplikacji Gratki


Prawo do wynagrodzenia: nie
Wyjątek: jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia.

Prawo do rekompensaty pieniężnej: tak
Rekompensatę można uzyskać od właściwego organu na podstawie zaświadczenia od pracodawcy.


Nie każdy wie, że w wielu sytuacjach pracownikom przysługuje zwolnienie od pracy bez utraty wynagrodzenia. W godzinach pracy możesz pójść oddać krew czy uczestniczyć w akcji ratunkowej. Sprawdź, kiedy masz prawo do dni wolnych bez utraty urlopu wypoczynkowego.