Wezwanie do sądu/ prokuratury/ na policję © Tim Gouw/ Unsplash.com
[4/14]

Wezwanie do sądu/ prokuratury/ na policję

Jeżeli otrzymasz wezwanie do stawienia się w określonym miejscu i czasie, a dokładniej pismo z: sądu, prokuratury, policji lub organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia, nie musisz brać wolnego. Pracodawca powinien zwolnić cię od pracy na czas wizyty w odpowiednim organie administracji rządowej lub samorządowej.


Chcesz pracować jako kierowca? Zobacz oferty pracy na stronie lub w aplikacji Gratki


Prawo do wynagrodzenia: nie
Wyjątek: jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia.

Prawo do rekompensaty pieniężnej: tak
Rekompensatę można uzyskać od właściwego organu na podstawie zaświadczenia od pracodawcy.

Nie każdy wie, że w wielu sytuacjach pracownikom przysługuje zwolnienie od pracy bez utraty wynagrodzenia. W godzinach pracy możesz pójść oddać krew czy uczestniczyć w akcji ratunkowej. Sprawdź, kiedy masz prawo do dni wolnych bez utraty urlopu wypoczynkowego.