Związek Nauczycielstwa Polskiego postanowił wznowić z dniem 3 kwietnia 2014 roku zawieszoną w końcu ubiegłego roku akcję protestacyjną "Dość tego!". Tym razem chodzi o zmiany w ustawie o systemie oświaty.

21 marca br. Sejm przegłosował (bez uwzględnienia poprawek zgłaszanych m.in. przez SLD i Solidarną Polskę) projekt zmian we wspomnianej ustawie, który wprowadza do szkół podstawowych specjalnych i prowadzących klasy integracyjne stanowisko asystenta nauczyciela. Zastrzeżenia Związku Nauczycielstwa Polskiego budzi zapis znowelizowanej ustawy brzmiący: W szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, może być zatrudniony asystent nauczyciela, do którego zadań należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub zajęcia świetlicowe lub wspieranie osoby, o której mowa w ust.1a. Asystent nauczyciela wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego zajęcia lub osoby, o której mowa w ust.1a.

Według ustawy asystentem nauczyciela może być osoba z wyższym wykształceniem, z przygotowaniem pedagogicznym, ale będzie ona zatrudniona na podstawie Kodeksu Pracy. Tymczasem Związek Nauczycielstwa Polskiego jest stanowczym przeciwnikiem zatrudniania pracowników pedagogicznych na podstawie Kodeksu Pracy. Ponadto ZNP jest za wprowadzeniem zapisu o asystencie nauczyciela, ale przy precyzyjnym określeniu w ustawie jego obowiązków, stąd propozycja związku, aby asystent nauczyciela nie mógł realizować zadań, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1-3 ustawy Karta Nauczyciela.
Zapis ustawy, nad którą głosować będzie Senat na posiedzeniu w dniach 9 -10 kwietnia br., niesie poważne zagrożenia dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela, gdyż ustawa nie definiuje pojęcia "nauczyciela prowadzącego", nie wyłącza asystenta z realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, co umożliwi zastąpienie pracy nauczyciela pracą asystenta; asystenci nie będą podlegali ocenie pracy według zasad określonych dla nauczycieli i nie będą mogli realizować awansu zawodowego.

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się precyzyjnego określenia zakresu obowiązków i uprawnień asystenta nauczyciela. Do tego czasu trwać będzie ogólnopolska akcja protestacyjna ZNP, będąca kontynuację tej z listopada ubiegłego roku. Związkowcy, zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego ZNP z dnia 2 kwietnia br., oflagują szkoły i placówki oświatowe, a także przeprowadzą wśród nauczycieli kampanię informacyjną dotyczącą wprowadzenia do szkół podstawowych asystentów nauczycieli zatrudnianych na podstawie Kodeksu pracy.

Wydarzenia

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!