Wybierz region

Wybierz miasto

  Miasta pobliskie

  Firmy w kategoriach

  Dodaj ocenę firmy
  Kościół św. Marcina

  Kościół św. Marcina

  adres:
  00-265 Warszawa, ul. Piwna 9/11
  tel:
  (22) 831-02-21
  Zobacz na mapie

  Kościół św. Marcina obecnie należący do ss. franciszkanek Służebnic Krzyża ufundowat książę Ziemowit Trojdenowicz dla oo. augustianów sprowadzonych do Polski przez jego żonę w 1355 r.

  Zbudowany w stylu gotyckim na planie krzyża miał trzy ołtarze: główny - św. Marcina i boczne - Ducha Świętego i św. Doroty, a wchodziło się do niego od strony murów obronnych.

  Świątynię dwukrotnie zniszczył pożar, który w 1478 r. strawił ulicę Piwną, a w 1669 r. niemal całe Stare Miasto. Kościół odbudowano już w stylu barokowym, ale w głównym ołtarzu zachowano podarowany w XV w. przez księcia Ziemowita obraz Matki Boskiej Pocieszenia, który przetrwał pożary w nienaruszonym stanie. Od XVI do XVIII w. kościół św. Marcina stał się miejscem sejmików mazowieckiej szlachty i zyskiwał coraz wspanialszy wygląd. Po powstaniu styczniowym Rosjanie wysiedlili zakonników, a kościół przejęli księża świeccy.

  Rok 1939, a potem 1944 przyniosły świątyni całkowite zniszczenie. Tym razem nie ocalał nawet cudowny obraz Matki Boskiej. Na początku lat pięćdziesiątych rozpoczęto rekonstrukcję bryły kościoła w XVIII-wiecznym kształcie. W 1956 r. kardynał Stefan Wyszyński powierzył dalszą odbudowę siostrom franciszkankom Służebnicom Krzyża z Lasek.

  Współczesne wnętrze, łączące nowoczesne rozwiązania plastyczne z zabytkową architekturą i elementami dawnej sztuki sakralnej, zaprojektowała siostra Alma Skrzydlewska - architekt wnętrz. Prawą nawę zamyka kaplica Matki Boskiej Pocieszenia, w której znajduje się kopia cudownego XV-wiecznego obrazu, zniszczonego w czasie wojny. Najstarszy zabytek - XV-wieczna polichromowana figurka Madonny z Dzieciątkiem umieszczona została w kaplicy św. Franciszka. 0 tragedii wojny przypomina wydobyty z ruin, na wpół spalony krucyfiks, w górnej części uzupełniony metalowym zarysem zmartwychwstałego Chrystysa, symbolizujący powstanie stolicy z gruzów. Otaczają go tablice pamiątkowe ku czci ofiar II wojny światowej i poległych w powstaniu warszawskim, którzy nie mają swoich grobów.

  Zgłoś nieaktualne dane