9. Oszczędzanie na IKE
[3/13]

9. Oszczędzanie na IKE

Kolejną alternatywę dla PPK jest IKE (Indywidualne Konto Emerytalne). Do oszczędzania w ramach IKE może zachęcić zwolnienie z podatku Belki. W tym przypadku limit rocznych wpłat wynosi 14 295 zł, co stanowi trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Wybierając oszczędzanie w ramach IKE, chronimy swoje oszczędności przed podatkami. Osoby, które zdecydują się na wypłatę zgromadzonych środków po osiągnięciu 60. roku życia, nie muszą płacić 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych. Mają to zagwarantowane w ustawie.

Środki odkładane na IKE są prywatne, kapitałowe i dziedziczone. Można je wypłacić jednorazowo lub – pobierać je w ratach.


Oszczędzanie, zwłaszcza na emeryturę, to temat, który jest poruszany coraz częściej. Stało się tak za sprawą wprowadzenia PPK, czyli Pracowniczych Planów Kapitałowych. Nie każdy jednak chce należeć do programu. Podpowiadamy, jakie formy oszczędzania mają do wyboru przyszli emeryci.

Najnowsze wiadomości

reklama