Badania kierowców - psychotesty Katowice. Psycholog Patrycja Kieca

Katowice, Żelazna 1

Nazywam się Patrycja Kieca i jestem psychologiem uprawnionym do wykonywania badań w zakresie psychologii
transportu i medycyny pracy. Badania przeprowadzam w Katowicach i Tychach w pracowniach psychologicznych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego. Przeprowadzam również badania osób ubiegających się o posiadanie broni. Posiadam wpis do rejestru psychologów upoważnionych prowadzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.