Czy polskie firmy gotowe są na taksonomię?

Materiał informacyjny Polska Moc Biznesu
W 2023 roku firmy będą musiały wykazać, jaka część ich biznesu jest zgodna z taksonomią, czyli pierwszym na świecie systemem klasyfikacji działalności ekonomicznych wprowadzonych przez UE. Taksonomia wyłowi firmy, które stosują rzeczywiste rozwiązania ekologiczne. Jak znaleźć miejsce w tym systemie, jak budować konkurencyjność firmy w nowych okolicznościach, m.in. o tym będą dyskutować eksperci podczas Kongresu ESG Polska Moc Biznesu 7 listopada na PGE Narodowym

ZAREJSTRUJ SIĘ na Kongres ESG Polska Moc Biznesu
ZAREJESTRUJ SIĘ na galę wieczorną Kongresu
AGENDA KONGRES ESG POLSKA MOC BIZNESU

– Taksonomia ESG jest kluczowym elementem europejskiej strategii zrównoważonego finansowania, ponieważ wpływa na przepisy dotyczące ujawniania informacji zarówno przez instytucje finansowe, jak i przez przedsiębiorstwa. Jest odpowiedzią nie tylko na zagrożenia wynikające wprost z dalszego eksploatowania planety w sposób rabunkowy, ale także na wszelkie działania “pseudoekologiczne”. Tworzy uniwersalny, zharmonizowany katalog ogólnoeuropejskich zasad, który wskazuje i jednoznacznie określa inwestycje uznane za “zielone”. Pozostałe, w tym szkodliwe dla środowiska nie zostały zakazane, ale poprzez wykluczenie ich z „zielonego” katalogu, pozbawia się je preferencji i w efekcie - źródeł finansowania – komentuje Artur Beck, organizator kongresu.

Celem regulacji jest przekierowanie kapitału z inwestycji szkodzących środowisku na bardziej ekologiczne alternatywy. To fundament budowy nowej, zeroemisyjnej, neutralnej środowiskowo gospodarki przyszłości, która oparta będzie na zamkniętym obiegu surowców i odnawialnych źródłach energii.

Taksonomia ma wpłynąć na rozwiązanie problemu, które podmioty rzeczywiście są przyjazne środowisku, a które nie, poprzez stworzenie zharmonizowanych ogólnoeuropejskich zasad. Polskie przedsiębiorstwa, chcąc być graczem międzynarodowym oraz nie zostać wyłączone z globalnego łańcucha dostaw, nie będą mogły zrezygnować z raportowania ESG.

– Część podmiotów działających na polskim rynku już teraz wdraża rozwiązania zgodne z unijnymi wytycznymi. Jest to nie tylko kwestia dopasowania do przepisów, ale również odpowiedzialnego i zrównoważonego podejścia do prowadzenia biznesu. Jak wynika z naszych rozmów z inwestorami, ten aspekt staje się coraz ważniejszy w relacjach międzynarodowych, czy to w kontekście poszukiwania partnerów za granicą, czy też pozyskiwania inwestorów i kapitału z innych krajów europejskich – mówi Monika Constant, Dyrektor Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

TRZY TRYBY ESG

– Na Kongresie łączymy trzy tryby. Tryb związany z dążeniem do zeroemisyjności. Uważamy, że to jest jedyna droga, abyśmy byli docelowo niezależni energetycznie. Drugi tryb to ścieżka społeczna, która jest niezmiernie ważna, bo wrażliwość społeczna i moc polskich przedsiębiorców opiera się na ludziach. I wreszcie tryb gospodarczy. Chcemy zaprezentować propozycje prosto z Brukseli na temat tego, jak wygląda teraz taksonomia, jak wygląda przyszłość związana z raportowaniem, jak pozyskiwać duże środki i jakie mamy zaległości, jeśli chodzi o RND, czyli rozwój naszych przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie. Chcemy, by Kongres ESG – Polska Moc biznesu był miejscem, gdzie przedsiębiorca może się doinformować oraz zainspirować – komentuje A. Beck

Kongres rozpocznie się panelem międzynarodowym „Bezpieczeństwo energetyczne” do udziału w którym zaproszeni zostali przedstawiciele Francji, USA, a także polskich władz i spółek państwowych. Drugim istotnym tematem, zwłaszcza dla przedsiębiorców będzie omówienie kwestii inflacji i odpowiedzi na pytanie, jak przetrwać ten czas. Paneliści skupią się na rozwiązaniach dla przedsiębiorców i wskazówkach jak powinni się przygotować na najbliższe lata recesji oraz jak mądrze zarządzać zasobami finansowymi, energetycznymi oraz ludzkimi. Rozmowy będą toczyć się wokół tego, że biznes musi już planować i inwestować w odnawialne źródła energii oraz co zrobić, aby ta inwestycja zwróciła się jak najszybciej.

– Klimat zmienia się na naszych oczach, mierzymy się z kolejnymi wyzwaniami systemowymi i gospodarczymi, zagrożeniem COVID-19 oraz stajemy w obliczu wojny za naszą wschodnią granicą. Wspólnymi siłami powinniśmy łagodzić skutki tych zjawisk i zwiększać komfort życia Polaków w duchu zrównoważonego rozwoju. Biznes, rządy oraz samorządy mają do tego narzędzia. Idea trwałego rozwoju opartego o dobro środowiska naturalnego jest zawarte w misji Grupy LUX MED – pomagamy ludziom w dłuższym, zdrowszym i szczęśliwszym życiu oraz czynimy świat lepszym. Dlatego cieszę się, że jesteśmy partnerem Kongres ESG Polska Moc Biznesu. Mam nadzieję, że to wydarzenie pozwoli odpowiedzieć na wiele ważnych pytań i przyczyni się do wyznaczania właściwego kierunku działań – mówi Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED.

Podczas Kongresu ESG Polska Moc Biznesu nie zabraknie tematów stricte dotyczących ESG, prawa człowieka oraz rynku pracy. Eksperci będą poszukiwać odpowiedzi jak utrzymać zatrudnienie na dotychczasowym poziomie, czy część pracowników można ponownie skierować na pracę zdalną?

– Konstruktywny dialog i dobra współpraca biznesu, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych są w tym trudnym czasie jeszcze bardziej potrzebne. Cieszę się, że w gronie znakomitych ekspertów będę uczestniczył w dyskusji na temat wniosków, jakie polska gospodarka może wyciągnąć z kryzysu wywołanego przez wojnę w Ukrainie. Szczególnie interesujące są dla mnie również zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju, które będą tematem dyskusji podczas Kongresu Polska Moc Biznesu. To spotkanie jest bez wątpienia okazją, aby biznes mógł ponownie pokazać swoją mocKonrad Pokutycki, prezes zarządu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego

>>> Więcej informacji o Kongresie ESG Polska Moc Biznesu na stronie https://www.polskamocbiznesu.pl/
>>> OGLĄDAJ na stronach partnerów medialnych

***

Kongres ESG - Polska Moc Biznesu to inicjatywa, której dotąd w polskiej przestrzeni publicznej nie było. Wydarzenie tworzy płaszczyznę do debaty na tematy społeczne, gospodarcze, ekologiczne oraz dotyczące zdrowia publicznego i zarządzania biznesem w kontekście trendów światowych, polityki Unii Europejskiej oraz polskiej perspektywy.

Na Kongresie spotkają się przedstawiciele środowiska biznesu, instytucji naukowych, samorządowych, pozarządowych oraz administracji centralnej. Patronat nad wydarzeniem objęli m.in. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa oraz Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński.

*

***

Kongres realizuje zespół Fundacja Czyste Powietrze i Fundacja Pozytywnych Idei. Producentem wydarzenia jest agencja Creative Harder

Fundacja Pozytywnych Idei to organizacja wspierająca kreatywne podmioty, instytucje i osoby. Przyczynia się do promocji ważnych dla Polski działań i inicjatyw. Współpracuje z mediami krajowymi i międzynarodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami, których celami są działalność naukowa, oświatowa, kulturalna dotycząca kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób marginalizowanych. Fundacja jest współorganizatorem akcji społecznych, wydarzeń proekologicznych i inicjatyw na rzecz środowiska, np. Dzielnica Wisła, One Day, Szczyt Klimatyczny TOGETAIR. Przyczynia się do promocji utalentowanych sportowców, artystów i działaczy.

Fundacja Czyste Powietrze powstała po to, by zapobiegać zagrożeniom jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza. Celem Fundacji jest budowanie ekologicznej świadomości społecznej, promowanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań i kreowanie innowacyjnych działań chroniących zdrowie i życie mieszkańców Polski. Fundacja zrealizowała m.in. Konsultacje społeczne oraz promocję w ramach Programu Czyste Powietrze oraz Mój Prąd, Kampanię społeczną #wychodzęzesmogu, Kampanię crossmediową Elektromobilność - Zielone Światło dla Klimatu, Kampanię crossmediową Dla Dobrego Klimatu, Szczyt Klimatyczny TOGETAIR oraz pierwszy polski multimedialny Raport Klimatyczny TOGETAIR

POLSKA MOC BIZNESU 2021 W LICZBACH:
14 mln zasięgu | 150 ekspertów | 3,5 tys. publikacji | 6,5 mln rozpoczętych streamów | 3 dni | 16 debat | 60 autorskich wywiadów „gorące krzesła” | 12 Marszałków | 10 Ministerstw | 9 uczelni wyższych | 60 firm i instytucji | 12 organizacji pozarządowych | studio live online | 3 tematyczne śniadania prasowe |

OBSERWUJ NAS:
Twitter https://twitter.com/ESGKongres
LinkedIn https://www.linkedin.com/showcase/79326700
YouTube TOGETAIR
Facebook https://www.facebook.com/Kongres-ESG-Polska-Moc-Biznesu

DZIĘKUJEMY, ŻE BYLIŚCIE Z NAMI – KONGRES ESP POLSKA MOC BIZNESU 2021!

PARTNER+: TOTALIZATOR SPORTOWY, Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Powszechny Zakład Ubezpieczeń PARTNER: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, PolRegio, Eko Pak, Fortum, Columbus, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, Regent Warsaw Hotel, Lasy Państwowe, Adamed, Microsoft, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PKP InterCity, Medicover, Red Snake PARTNER ENERGETYCZNY Tauron PARTNER MOTORYZACYJNY: STELLANTIS HONOROWY PATRONAT: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotr Gliński PATRONATY MINISTERSTW: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Spotu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Edukacji i Nauki PATRONAT MARSZAŁÓW WOJEWÓDZTWA: Opolskiego, Mazowieckiego, Świętokrzyskiego, Lubuskiego, Śląskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Wielkopolskiego, Dolnośląskiego, Podkarpackiego, Lubelskiego, Podlaskiego PATRONATY I PARTNERZY MERYTORYCZNI: TOGETAIR, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Biuro Rzecznika MiŚP, Polskie Regiony, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Pracodawcy RP, Business Center Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Polski Instytutu Sztuki Filmowej, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Instytut One, Instytut Biznesu, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Polski Komitet Olimpijki, Escola Varsovia, Łazienki Królewskie, Artomed.pl, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Urząd Regulacji Energetyki, Krakowskie Forum Organizacji Społecznych PATRONATY UCZELNI WYŻSZYCH: Szkoła Główna Handlowa, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Warszawski, Społeczna Akademia Nauk, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie PARTNER MIĘDZYNARODOWY: UN Global Compact GŁÓWNE PORTALE INTERNETOWE: Wirtualna Polska, money.pl GŁÓWNY PARTNER RADIOWY: Polskie Radio, Polskie Radio 24 PATRONI MEDIALNI: Polska Agencja Prasowa, Agencja Informacyjna, Interia, Zielona Interia, Polska Press, Strefa Biznesu, Energetyka 24, Biznes Alert, Pod Prąd, Wysokie Napięcie, Teraz Środowisko, EcoEkonomia.pl, Super Biznes, PepeTV, Audytorium 17, Radio dla Ciebie, Radio Poznań, Polskie Radio Białystok, Radio Łódź, Polskie Radio Lublin, Smart Me, Wykop.pl, CSR.pl, magazyn As Biznesu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Materiał oryginalny: Czy polskie firmy gotowe są na taksonomię? - Strefa Biznesu

Wróć na naszemiasto.pl Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie