Dzięki termomodernizacjom szkoły oszczędzą energię i poprawią warunki nauki młodych artystów

Materiał powstał we współpracy z NFOŚiGW
Adam Żyworonek ©Photographer, Żagań, ul. Żelazna 1
Unikatowe przedsięwzięcie w skali Europy dotyczy niemal dwóch trzecich wszystkich szkół artystycznych w Polsce, podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego 31 tys. uczniów i nauczycieli zyskuje lepsze warunki do nauki i pracy. Radykalnie obniżają się koszty eksploatacji budynków – a wiele z nich to obiekty zabytkowe, generujące wcześniej wysokie koszty utrzymania – poprawia się ich stan techniczny, estetyka i ogólny komfort ich użytkowania. Takie bezpośrednie korzyści przynosi realizowana od ośmiu lat kompleksowa modernizacja placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce.

Fundusze Europejskie dla Ciebie i środowiska. Termomodernizacja budynków to korzyść dla użytkowników i przyrody

Szkoły w Polsce, podobnie jak większość obiektów użyteczności publicznej w kraju i w Europie, wymagają termomodernizacji, która pozwala obniżyć wydatki na ogrzewanie, poprawić warunki nauki i pracy, a jednocześnie obniżyć tzw. niską emisję, która jest szkodliwa dla środowiska. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło takie przedsięwzięcia z dofinansowaniem Funduszy Europejskich jeszcze w latach 2007-2013 r. Natomiast z bieżącego budżetu UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko realizowany jest projekt Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Dofinansowanie tego wyjątkowego projektu wyniesie ponad 565 mln zł, prawie 481 mln zł z tego stanowią pieniądze z Funduszy Europejskich.

Panele fotowoltaiczne czy wymienione na bardziej ekologiczne systemy ogrzewania oraz doszczelnione po modernizacji budynki tracą mniej ciepła i w konsekwencji zmniejsza się ich zapotrzebowanie na ogrzanie pomieszczeń, na co wpływa też poprawiona wentylacja. Spada więc zużycie paliw służących do wytworzenia energii, co powoduje ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, na czym zyskują całe społeczności lokalne.

Poza obniżeniem kosztów, lepszymi warunkami użytkowania budynków czy ich estetyki, ogromne korzyści z realizacji projektu płyną dla środowiska. Najlepiej o skali tych korzyści świadczą dwie liczby. Po pierwsze – zmniejszenie zużycia energii końcowej, które – liczone dla całego projektu, który ma się zakończyć w 2022 r., spadnie aż o 60 proc., spełniając kryteria dla tzw. głębokiej termomodernizacji. Po drugie – spadek emisji gazów cieplarnianych, w skali roku szacowany na ponad 22,2 tys. ton równoważnika CO₂.

Fundusze Europejskie dla Ciebie i środowiska. Od wymiany drzwi i okien po montaż paneli fotowoltaicznych

Imponujący jest zarówno obszar działania – 187 budynków szkół artystycznych (muzycznych, plastycznych, artystycznych i jednej szkoły baletowej oraz sześciu burs) – jak i zakres prac: od docieplenia dachów i podłóg, poprzez wymianę okien i drzwi oraz modernizację lub wymianę instalacji ciepłowniczych (w tym grzejników), po wymianę źródeł światła (30 tys. sztuk!) i montaż instalacji fotowoltaicznych. Te np. można zobaczyć choćby na dachu Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach.

NFOŚ

Taka jest jednak konieczność. Niemal dwie trzecie budynków objętych projektem stanowią budynki zabytkowe oraz wybudowane przed 1945 r., reszta to obiekty budowane w latach 1946-1992, wymagające szybkiej i kompleksowej interwencji.

Wiele z tych budynków w przeszłości pełniło inną rolę, jak choćby w przypadku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Żaganiu, której siedzibą są zabytkowe budynki poszpitalne przy ul. Żelaznej. Podobnie Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, który rozpoczął swoją działalność w przedwojennym, wymagającym nieustannych remontów budynku przy ul. Racławickiej 9.

Fundusze Europejskie dla Ciebie i środowiska. Dalsza poprawa efektywności energetycznej jest nieuchronna

Realizowany tak kompleksowo projekt termomodernizacji budynków szkolnych i uzyskiwane dzięki temu efekty ekologiczne potwierdzają, że jedną z głównych dróg do zatrzymania ocieplania się klimatu jest poprawa efektywności energetycznej budynków przede wszystkim: zeroemisyjność nowobudowanych i modernizacja już istniejących. Skala przedsięwzięć uzmysławia zaś, jak wiele potrzeba na to nakładów inwestycyjnych.

Nie bez powodu więc inwestycje w efektywność energetyczną są priorytetem budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Program Green Deal (Zielony Ład) to setki miliardów euro, z których skorzystamy także my, finansując przedsięwzięcia, które nasze życie uczynią wygodniejszym i poprawią nasze bezpieczeństwo, a jednocześnie zahamują niekorzystne zjawiska klimatyczne.

Partnerem cyklu „Fundusze Europejskie dla Ciebie i dla środowiska” jest NFOŚiGW

NFOŚ

Dodaj ogłoszenie