Wybierz region

Wybierz miasto

  Miasta pobliskie

  Firmy w kategoriach

  Dodaj ocenę firmy
  Cmentarz Wojskowy

  Cmentarz Wojskowy

  adres:
  Warszawa, ul. Powązkowska 43/45
  tel:
  (22) 633-21-40
  www:
  http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/wojskowy.html
  Zobacz na mapie

  Cmentarz zajmuje powierzchnię 24,3 ha, istnieje od 1912 r. kiedy to z polecenia carskich władz wojskowych założono na Powązkach cmentarz prawosławny dla żołnierzy z rosyjskiego garnizonu warszawskiego.

  Po odzyskaniu niepodległości, w listopadzie 1918 roku, zarząd cmentarza przejęło polskie duszpasterstwo wojskowe, nadając mu nazwę Cmentarza Wojskowego na Powązkach.

  Pierwsze mogiły Żołnierzy Wojska Polskiego pochodzą z końca 1918 r. oraz z lat 1919 i 1920. Spoczywa w nich ponad 2500 żołnierzy, najwięcej z wojny polsko-bolszewickiej. W latach II Rzeczypospolitej kwaterę A-5 przeznaczono dla byłych legionistów, a kwaterę A-18 dla oficerów I Korpusu Polskiego na Wschodzie - Dowborczyków. Z tego okresu pochodzą również groby indywidualne dawnych uczestników różnych formacji polskich, walczących o niepodległość w I wojnie światowej i wojnie 1920 roku. Na cmentarzu złożono również prochy żołnierzy polskich poległych w powstaniu listopadowym, a kwaterę C-15 oddano weteranom powstania styczniowego.

  Żołnierze września 1939 roku - obrońcy Warszawy, twierdzy Modlin i bitwy nad Bzurą - zajmują 13 kwater. Dla bohaterskich uczestników powstania warszawskiego, w tym żołnierzy AK i AL, przeznaczono kilkanaście kwater. Oddzielnie spoczywają ofiarni pracownicy Elektrowni Warszawskiej, polegli w powstaniu. Ostatnią wojenną kwaterę zajmują żołnierze I Armii Ludowego Wojska Polskiego, którzy zginęli w walce o wyzwolenie Warszawy w 1945 roku.

  W październiku 1946 roku cmentarz przejęło Ludowe Wojsko Polskie, a w 1964 roku pieczę nad nim objął Urząd Stołeczny. Wtedy też zmieniono nazwę na Cmentarz Komunalny (d. Wojskowy) na Powązkach. Władze miasta otoczyły to miejsce wiecznego spoczynku wielu wybitnych Polaków szczególnie troskliwą opieką. Cmentarz uporządkowano, wytyczono trzy aleje zasłużonych i liczne kwatery indywidualne, w których leżą oficerowie - dowódcy z lat II wojny światowej.

  Wzniesiono również wiele pomników i mogił symbolicznych, w tym Gloria Victis, Krzyż Katyński, Mauzoleum Polaków pomordowanych w obozach koncentracyjnych - na wieczną pamięć potomnych. Tu spoczywają także osoby cywilne, ludzie zasłużeni dla narodu i kraju.

  Od 1996 roku cmentarzem zarządza, powołany Uchwałą Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 marca 1996 roku, Zarząd Cmentarzy Komunalnych. W roku 1998 Rada m.st. Warszawy przywróciła Cmentarzowi dawną nazwę Cmentarz Wojskowy.

  Dysponentem miejsc grzebalnych na Cmentarzu Wojskowym jest Wiceprezydent m.st. Warszawy właściwy w sprawach zarządzania cmentarzami komunalnymi, który po rozpatrzeniu stosownego wniosku może udzielić zgody na pochowanie osoby zmarłej na tym Cmentarzu. Zgoda Wiceprezydenta nie jest wymagana w przypadku wykorzystania do pochówku grobu istniejącego (poza grobami w alei zasłużonych).

  Kancelaria Cmentarza czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

  Kategorie:
  Zgłoś nieaktualne dane