Wybierz region

Wybierz miasto

  Miasta pobliskie

  Firmy w kategoriach

  Dodaj ocenę firmy
  Kościół św. Antoniego Padewskiego

  Kościół św. Antoniego Padewskiego

  adres:
  Warszawa, ul. Czerniakowska 2/4
  tel:
  (22) 842-03-71
  e-mail:
  www:
  http://www.bernardyni.w.pl
  Zobacz na mapie

  Kościół pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy na Czerniakowie w Warszawie został zbudowany w latach 1690-1693. Jest to jedna z piękniejszych świątyń stolicy. Nietknięta przeróbkami architektura i wystrój wnętrza, od trzech wieków prawie niezmieniony, dają obraz swej epoki.

  Historia kościoła:

  Nadworny architekt króla Jana III Sobieskiego - Tylman z Gameren nakreślił projekt architektoniczny kościoła czerniakowskiego, który pod jego ogólnym kierownictwem wybudował w latach 1690-1693 Izydor Affaita. Tylman z Gameren (przed 1632-1706), Holender z pochodzenia, wkrótce zresztą uszlachcony nazwiskiem Gamerski, przedstawiciel klasycyzującej odmiany baroku, był już wówczas twórcą pałaców: Krasińskich w Warszawie i Czartoryskich w Puławach oraz autorem projektu wznoszonego właśnie kościoła Sakramentek na Nowym Mieście.

  Niewielki rozmiarami kościół wzniesiono na planie greckiego krzyża sprzężonego z ośmiobocznym prezbiterium; na przecięciu ramion krzyża zbudowano kopułę na bębnie czyli tamburze. Bryła obiektu o wyszukanym układzie proporcji zachowała swój pierwotny wygląd, również jego wnętrze nie uległo większym zmianom, a świeżo odrestaurowane sprawia równie imponujące wrażenie jak trzy wieki temu. Na warszawskim gruncie jest wręcz unikalnym przykładem wystroju wnętrza świątyni końca XVII wieku.

  Przebogate dekoracje malarsko-sztukatorskie, znakomicie przy tym zharmonizowane, dzieło całego zespołu sprowadzonych przez fundatora artystów pracujących pod kierunkiem Tylmana, podporządkowane są jednej idei przewodniej - ukazaniu życia i dzieła patrona świątyni. Z 69 obrazów, aż 63 przedstawiają sceny z życia św. Antoniego Padewskiego; w nawie seria ośmiu wertykalnych malowideł ukazuje głównie sceny uzdrowień dokonanych przez Świętego, a ostatni z fresków - chwilę jego śmierci.

  Również w ołtarzu głównym centralne miejsce zajmuje wizerunek patrona świątyni. Obraz ten uznany za łaskami słynący otrzymał fundator w Wenecji od barona de Tassis. Płótno otaczają rzeźbione w drewnie postaci aniołów i puttów, niejako ukazujących świętego wiernym. Historię sprowadzenia z Wenecji obrazu prezentują freski w prezbiterium, kolejne - historię budowy czerniakowskiej świątyni.

  Stanisław Herakliusz Lubomirski ofiarował do kościoła obrazy znajdujące się w bocznych ołtarzach: św. Franciszka i szesnastowieczny tryptyk "Opłakiwanie Chrystusa" - replikę warsztatową Pitera Coeke van Aalsta. Fundator żywo interesował się postępem prac przy budowie kościoła i zdobieniu jego wnętrz, a jak przypuszczają historycy, on również był inspiratorem zastosowanych tu pomysłów, zresztą świeżo właśnie wprowadzonych na zachodzie Europy. Lubomirski podczas pobytu w Italii oglądał zapewne w rzymskim kościele Il Gesů nowoczesne, bo z 1686 r. iluzjonistyczne malowidła Bacciccia i będąc pod ich wrażeniem, zainspirował wykonawcę czerniakowskiej świątyni - Francesco Antonio Giorgioli /ok. 1655 - 1725/. Co prawda inna z wysuwanych przez historyków sztuki hipotez przypuszcza, że autorem owych fresków w kościele św. Antoniego na Czerniakowie jest sam Tylman z Gameren, ale nie przesądzając otwartej przecież kwestii zauważymy, że najnowsze w ówczesnej Europie pomysły włoskie znalazły tak szybko reperkusje w Polsce. Freski cechuje nadto realizm i znakomita kolorystyka ściśle zespolona z kunsztowną dekoracją sztukatorską pod kopułą i na sklepieniu nawy. Jak sądzą historycy, jej autorem jest brat Giorgioliego - Carlo Giuseppe /1658 - 1709 lub 1713/, również sprowadzony z Włoch przez fundatora. Postacie aniołów i puttów w ołtarzu głównym, figury o wysokiej wartości artystycznej rzeźbił Andrzej Schlüter, rzeźbiarz i architekt gdański. Rzeźby z bocznych ołtarzy pochodzą również z jego warsztatu.

  Pod ołtarzem głównym świątyni, wolnostojącym pośrodku prezbiterium, urządzono relikwiarz św. Bonifacego Męczennika. Relikwie Świętego otrzymał Lubomirski od papieża Innocentego XII w 1693 r. w czasie pielgrzymki do Rzymu. Rychło też rozwinął się kult św. Bonifacego. Ruch pielgrzymkowy zahamowany został po kasacie konwentu bernardynów w czasie powstania styczniowego w 1864 r.

  Kult ten rozsławiający Czerniaków daleko poza granicami stolicy odżywa po roku 1945. Św. Bonifacy jest także patronem miejscowej parafii.

  Jednocześnie z budową kościoła wznoszono mury klasztoru, fundowanego również przez Lubomirskiego. Dokument fundacyjny przekazujący obiekt bernardynom nosi datę 19 października 1693 r., a uroczyste wprowadzenie zakonników do klasztoru czerniakowskiego nastąpiło niedługo potem, 15 grudnia. Wyrugowani za sprzyjanie powstaniu bernardyni do swego klasztoru mogli powrócić dopiero w lipcu 1945 r. Budynek klasztorny po kasacie zakonu przekazany na cele świeckie uległ znacznym zmianom, jedynie przylegający do kościoła tzw. dolny korytarz zachował swą dawną barokową architekturę. Znajduje się tu obraz z początku XIX w. "Taniec śmierci". Dawny refektarz /jadalnię/ zamieniono na kaplicę milenijną.

  W czasie II wojny światowej, a głównie podczas ataku Niemców na Warszawę we wrześniu 1939 r. i w powstaniu 1944 r. uległy pewnym zniszczeniom dekoracje rzeźbiarsko-malarskie świątyni, uszkodzone zostało poszycie dachu, a także obrazy, zwłaszcza z zakrystii, wśród nich portret Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. W oparciu o zapisy kroniki klasztornej z 1693 r. przeprowadzono wnikliwe badania, a renowacji zniszczonych dekoracji w latach 1951-1954 podjęły się Pracownie Konserwacji Zabytków pod kierunkiem Bohdana Marconiego. Gruntowne prace konserwatorskie przeprowadzono w latach 1985-1994.

  Na teren kościelny, dawny cmentarz, prowadzi neogotycka brama-dzwonnica z pierwszej połowy XIX w., ozdobiona herbem Ossolińskich, kolejnych właścicieli Czerniakowa.

  Na wewnętrznej stronie muru cmentarnego umieszczono liczne tablice memoratywne, m. in. bernardynów zmarłych i zamordowanych w obozach w czasie II wojny światowej, żołnierzy 14 pułku Ułanów Jazłowieckich poległych w kampanii wrześniowej oraz mieszkańców Czerniakowa i Siekierek pomordowanych w latach 1939-1945.


  Msze Święte

  * W niedziele i święta: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00 (oprócz VII i VIII), 19.00 (VII i VIII)
  * W dni powszednie: 6.30, 8.00, 18.30

  Nabożeństwa w tygodniu
  * Poniedziałek - do św. Jana z Dukli: 8.00, 18.30
  * Wtorek - do św. Antoniego: 8.00, 18.30
  * Środa - do M.B. Nieustającej Pomocy: 18.30
  * Czwartek - do Miłosierdzia Bożego: 18.00

  UWAGA: nabożeństwa w poniedziałek, wtorek i środę są odprawiane po mszach św.; podane wyżej godziny to początek eucharystii.

  W ciągu roku
  * 13 V - św. Bonifacego, patrona parafii
  * 13 VI - św. Antoniego, patrona kościoła
  * Rekolekcje wielkopostne: od III niedzieli Wielkiego Postu
  * Rekolekcje adwentowe: od III niedzieli Adwentu
  * Triduum przed uroczystością św. Franciszka i 40-godzinne nabożeństwo: 2-4 X

  Zgłoś nieaktualne dane