Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Marta Lech

Katowice, Jesionowa 9a/214

Komornik Marta Lech wykonuje między innymi egzekucje i zabezpieczenia roszczeń, spisy inwentarza, sporządza protokoły stanu faktycznego a także doręcza pisma sądowe oraz wykonuje inne czynności ustalone przepisami prawa. Komornik podlega pod Sąd Rejonowy Katowice-Wschód ale działa na terenie całej apelacji katowickiej.