Łaźnia Nowa

Kraków, os. Szkolne 25
Twórczość Samuela Becketta, nierzadko wtłaczana w ramy historycznych już prądów w rodzaju. awangardy paryskiej czy teatru absurdu, szesnaście lat po jego śmierci pozostaje wciąż zaskakująco żywym źródłem inspiracji intelektualnej i artystycznej., pobudza tak pisarzy i artystów, jak i publiczność - w trudny do wytłumaczenia sposób. Niewrażliwy na literackie i teatralne mody, obojętny na sukces handlowy w epoce inwazji komercjalizmu, zmieniającej charakter teatru na Zachodzie, głuchy na oficjalne zaszczyty i wyróżnienia, sławny wbrew sobie, irlandzki pisarz pozostawił dzieło, które choć uważane być może za deprymujące, równie dobrze podnosi na duchu - bardziej niż wiele produktów oficjalnego optymizmu.Dzieło Beketta pozostaje żywe również dlatego, że nie daje się wtłoczyć w żaden schemat, zredukować do jakiegoś socjologicznej, ideologicznej czy estetycznej interpretacji. Jego skrajna, „egzystencjalna“ uczciwość nie pozwalała mu zaakceptować żadnej oficjalnej prawdy.Mimo trudn

podobne firmy