Ochrona przed powodziami dla Śląska i Opolszczyzny

Materiał powstał we współpracy z NFOŚiGW
fot. BWP Racibórz. Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz
Powodzie, zwłaszcza tak katastrofalne jak ta z 1997 roku, nie zdarzają się często, ale powodują szkody liczone w dziesiątkach miliardów złotych, a doświadczają ich miliony osób. Nie mniej dotkliwe są straty spowodowane powodziami lokalnymi – te zaś zdarzają się już częściej – czy miejscowymi podtopieniami. Ryzyko takich zdarzeń rośnie wraz z ocieplaniem się klimatu.

Fundusze Europejskie dla Ciebie i dla środowiska. Susza i powodzie coraz groźniejsze wraz z ocieplaniem się klimatu

Polska nie jest jedynym krajem, który ma problemy związane z powodziami czy – jak ostatnio – z suszami. Dlatego z budżetu Unii Europejskiej w latach 2014-2020, w ramach największego programu operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko, znaczące fundusze przeznaczone zostały na inwestycje służące ochronie środowiska, w tym przystosowaniu do zmian klimatycznych, takich jak m.in. powodzie. Z Funduszy Europejskich zarezerwowanych na te działania sfinansowana została m.in. budowa czterech zbiorników wodnych w Kotlinie Kłodzkiej oraz zbiornika na Odrze w Raciborzu.

Na zagrożenia naturalne, takie jak powodzie i susze, narażona jest cała Polska, ale Dolny Śląsk i Opolszczyzna w szczególności. Zgodnie z założeniami Programu Infrastruktura i Środowisko, dofinansowane zostały inwestycje służące zarządzaniu ryzykiem powodziowym. Uznano przy tym, że najskuteczniejsze będą naturalne metody ochrony przeciwpowodziowej, te z zakresu dużej i małej retencji. Tym bardziej że pozwalają one zarówno chronić przed powodzią jak i zapobiegać suszy.

Fundusze Europejskie dla Ciebie i dla środowiska. Zbiornik w Raciborzu, czyli ochrona 2,5 mln osób

Oddanie tej inwestycji w czerwcu 2020 r. to zwieńczenie ponad stuletnich starań. Równie katastrofalna powódź, jak ta z 1997 r., którą pamięta jeszcze wiele osób, zdarzyła się bowiem w 1880 r. To już wtedy powstała koncepcja budowy zbiornika, który dziś zajmuje powierzchnię 2626 hektarów to aż 75 razy więcej niż popularne tatrzańskie Morskie Oko. Jest to polder, czyli suchy zbiornik przeciwpowodziowy, napełniający się w okresach wzmożonych opadów.

Dzięki niemu zminimalizowane zostanie ryzyko powodziowe i ograniczone skutki powodzi, przy czym zapewniona została ochrona nie tylko dla okolicznych mieszkańców. Zbiornik chroni nie tylko przed spiętrzeniami wody na Odrze, ale – pośrednio – przed gwałtowną falą na Nysie Kłodzkiej, czyli w sumie służy dla ok. 2,5 mln mieszkańców trzech nadodrzańskich województw: opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego.

Fundusze Europejskie dla Ciebie i dla środowiska. Cztery zbiorniki przeciwpowodziowe dla Kotliny Kłodzkiej

Kolejnym przykładem inwestycji, które powstały m.in. dzięki Funduszom Europejskim, służących ochronie przed powodzią i zapobieganiu skutkom suszy, jest budowa czterech zbiorników przeciwpowodziowych w Kotlinie Kłodzkiej – w Boboszowie, Roztokach Bystrzyckich, Szalejowie Górnym i Krosnowicach. Te suche zbiorniki przeciwpowodziowe bezpośrednio chronią miasto Kłodzko, a pośrednio całą Kotlinę Kłodzką.

Warto dodać, że projekt jest fragmentem większego przedsięwzięcia – „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” z budżetem 5,1 mld zł, realizowanego ze wsparciem Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy, z udziałem środków z unijnego Funduszu Spójności oraz pieniędzy z budżetu państwa.

Fundusze Europejskie dla Ciebie i dla środowiska. Będą kolejne inwestycje dla ochrony przed żywiołami

Zima 2021 pokazuje dobitnie, iż ocieplanie się klimatu nie oznacza, że nie będzie mrozów i obfitych opadów śniegu. Wręcz przeciwnie – zjawiska naturalne zachodzą gwałtowniej, a ich skutki są coraz trudniejsze do przewidzenia. Błyskawicznie topniejące ogromne ilości śniegu przy taflach ściętych lodem grożą gwałtownymi powodziami i podtopieniami. Podobnie zresztą będzie latem – susza klimatyczna, która zaczęła nas nękać, to nie tylko tropikalne upały, ale i towarzyszące im gwałtowne ulewy i katastrofalne huraganowe wiatry. Zapewnienie ochrony przed ich skutkami staje się więc ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Dlatego też znaczna część Funduszy Europejskich z obecnego budżetu UE przeznaczona jest na ochronę środowiska, a zielona gospodarka dodatkowo ma ułatwić nam wyjście z kryzysu spowodowanego pandemią COVID.

Partnerem cyklu „Fundusze Europejskie dla Ciebie i dla środowiska” jest NFOŚiGW

NFOŚ

Dodaj ogłoszenie