Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolobrzegu

Kołobrzeg, ul. Ludwika Waryńskiego 8

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolobrzegu funkcjonuje na obszarze województwa zachodniopomorskiego. W swojej działalności skupia się na edukacji społeczeństwa, wykonywaniu czynności kontrolnych i badań w laboratoriach. Jej celem jest zapewnienie najwyższej jakości tych prac.

Jest to jedna z dwudziestu trzech stacji w województwie zachodniopomorskim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie.

Do codziennych czynności, wykonywanych przez pracowników stacji należy nadzór nad warunkami:

  • higieny pracy w zakładach pracy

  • higieny procesów nauczania i wychowania

  • higieniczno-sanitarnymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Na stronie internetowej Stacji znajdziesz więcej informacji. Możesz także śledzić najnowsze komunikaty i ostrzeżenia.